TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Veel kestab tegevdirektori konkurss

08.11.2019

Eesti Asfaldiliit (Liit) on 5. juunil 1991. aastal asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on teedevaldkonna tegevuse ning arengu toetamine. Liidu liikmed on teehoiuga tegelevad või sellega seotud Eestis registreeritud ettevõtted ja erialaharidusega insenerid. 

Otsime oma meeskonda  professionaalset ja avatud mõtlemisega

TEGEVEDIREKTORIT

kelle olulisteks ülesanneteks on Liidu tegevuse korraldamine, organiseerimine ja arendamine ning Liidu liikmete huvide esindamine.

Tegevdirektori peamisteks ülesanneteks on:

-        Olla osaline ja eestvedaja Liidu strateegiliste eesmärkide kujundamisel.

-        Liidu aasta tegevuskava ja eelarve ette valmistamine ning ellu viimine.

-        Info kogumine tegevuskeskkonnast (s.h. seadusloomest) ja Liidu tegemistest ning selle jagamine Liidu liikmetele.

-        Liidu liikmetega suhtlemine, nende huvide kaardistamine ja sellest lähtuvalt tegevusettepanekute tegemine Liidu juhatusele. 

-        Suhtlemine ja koostöö teiste erialade liitudega ning Liiduga sarnaste eriala organisatsioonidega.

-        Suhtlemine ja võimaliku koostöö korraldamine partneritega ja eriala õppeasutustega. 

-        Liidu juurde moodustatud töögruppide töö koordineerimine.

-        Teedeehituse eriala kutsete andmise koordineerimine.

-        Liidu trükistega seotud tegevuste haldamine.

-        Liiduga seonduva dokumentatsiooni haldamine ja arhiveerimine.

-        Liidu poolt tehtavate koolituste plaanimine ja korraldamine.

-        Liidu kodulehe www.asfaldiliit.ee haldamine.

Sobival kandidaadil on ehitusalane kõrgharidus (soovitavalt teedeehituse või sarnaselt erialalt), vähemalt 10-aastane juhi töökogemus teedeehituse (taristu ehitamise/hooldamise) valdkonnas, hea inglise keele oskus, suurema meeskonna juhtimise kogemus ja head organisatoorsed võimed. 

Asfaldiliit pakub huvitavat ja vastutusrikast tööd ühe Eesti olulise tegevusvaldkonna (taristu ehitus ja hooldus) eestvedamisel, kaasaegset töökeskkonda, professionaalset taustajõudu ning konkurentsivõimelisi töötingimusi.

Kandideerimise tähtaeg on 15. november 2019.a. Oma taotlus koos kaasneva CV’ga palun saata aadressil info@asfaldiliit.ee. Taotlusesse palume lisada ka palgasoov. Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse.

Lisainfo: telefonil 50 54 574 või sven.pertens@trev2.ee

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka