TEADAANNE! 31. märtsil 2021. aastal toimunud MTÜ Eesti Asfaldiliidu erakorralisel üldkoosolekul tehti otsus Asfaldiliidu nime muutmiseks. Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Samuti uueneb lähima aja jooksul ka liidu tunnusgraafika. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed jäävad endiseks.

Valitsus kinnitas lisaeelarve - 145 miljonit eurot ehitussektorile

03.04.2020

„Ehitussektor on oluline ja suure tööhõivega majandusvedur, mis aitab ka paljusid teisi sektoreid mõõnast välja. Seetõttu on riigipoolsed investeeringud hoonetesse ja rajatistesse praegu eriti olulised, et saaksime anda majanduslanguses sektorile kindlust juurde,“ teatas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Lisaeelarvega suunatakse kohalikele omavalitsustele teedeehituseks 30 miljonit ning maanteeametile 10 miljonit eurot. 

Minister Aas lisas, et projektide ettevalmistusega tuleb alustada võimalikult varakult ning need tuleks ellu viia kohe kui eriolukorrast tingitud takistused kaovad.

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka