TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Valitsus kinnitas lisaeelarve - 145 miljonit eurot ehitussektorile

03.04.2020

„Ehitussektor on oluline ja suure tööhõivega majandusvedur, mis aitab ka paljusid teisi sektoreid mõõnast välja. Seetõttu on riigipoolsed investeeringud hoonetesse ja rajatistesse praegu eriti olulised, et saaksime anda majanduslanguses sektorile kindlust juurde,“ teatas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Lisaeelarvega suunatakse kohalikele omavalitsustele teedeehituseks 30 miljonit ning maanteeametile 10 miljonit eurot. 

Minister Aas lisas, et projektide ettevalmistusega tuleb alustada võimalikult varakult ning need tuleks ellu viia kohe kui eriolukorrast tingitud takistused kaovad.

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka