TEADAANNE! 31. märtsil 2021. aastal toimunud MTÜ Eesti Asfaldiliidu erakorralisel üldkoosolekul tehti otsus Asfaldiliidu nime muutmiseks. Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Samuti uueneb lähima aja jooksul ka liidu tunnusgraafika. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed jäävad endiseks.

Uusversioon standardist 901-3

03.02.2021

Rohkelt aega võtnud töö tulemusel on valmis saanud ning alates 3. veebruarist 2021 kehtiv ja kasutatav standard EVS 901-3:2021 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegud uusversioon.

Standardis on kirjeldatud üldjuhul sobiv valik Eesti Vabariigi teedel ja muudel liiklusaladel kasutatavate asfaltbetoonsegude (EVS-EN 13108-1:2007), killustikmastiksasfaltsegude (EVS-EN 13108-5:2007), valuasfaltsegude (EVS-EN 13108-6:2007), dreenasfaltsegude (EVS-EN 13108-7:2006) ning asfalditehases või spetsiaalses segistis valmistatud mustsegude omadusi.

Eesti Standardikeskuse link standardi uusversioonile - EVS 901-3:2021

Eesti Asfaldiliit tänab kõiki, kes panustasid standardi EVS 901-3 uusversiooni valmimisse.

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka