TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Uusversioon standardist 901-3

03.02.2021

Rohkelt aega võtnud töö tulemusel on valmis saanud ning alates 3. veebruarist 2021 kehtiv ja kasutatav standard EVS 901-3:2021 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegud uusversioon.

Standardis on kirjeldatud üldjuhul sobiv valik Eesti Vabariigi teedel ja muudel liiklusaladel kasutatavate asfaltbetoonsegude (EVS-EN 13108-1:2007), killustikmastiksasfaltsegude (EVS-EN 13108-5:2007), valuasfaltsegude (EVS-EN 13108-6:2007), dreenasfaltsegude (EVS-EN 13108-7:2006) ning asfalditehases või spetsiaalses segistis valmistatud mustsegude omadusi.

Eesti Standardikeskuse link standardi uusversioonile - EVS 901-3:2021

Eesti Asfaldiliit tänab kõiki, kes panustasid standardi EVS 901-3 uusversiooni valmimisse.

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka