TEADAANNE! 31. märtsil 2021. aastal toimunud MTÜ Eesti Asfaldiliidu erakorralisel üldkoosolekul tehti otsus Asfaldiliidu nime muutmiseks. Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Samuti uueneb lähima aja jooksul ka liidu tunnusgraafika. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed jäävad endiseks.

Uusversioon standardist 901-1

16.09.2020

Pikaajalise töö tulemusel on valmis saanud ning alates 15. septembrist 2020 kehtiv ja kasutatav standardi EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid uusversioon.

Selles Eesti standardis määratletakse nõuded Eestis asfaltsegudes ja pindamisel kasutatavate looduslike ja tehistäitematerjalide ning fillerite omadustele, arvestades kohalikke tee-ehituse ja teehoiu tingimusi ning praktilisi kogemusi.

Eesti Standardikeskuse link standardi uusversioonile - EVS 901-1:2020

Eesti Asfaldiliit tänab kõiki, kes panustasid standardi EVS 901-1 uusversiooni valmimisse.

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka