Uusversioon standardist 901-1

16.09.2020

Pikaajalise töö tulemusel on valmis saanud ning alates 15. septembrist 2020 kehtiv ja kasutatav standardi EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid uusversioon.

Selles Eesti standardis määratletakse nõuded Eestis asfaltsegudes ja pindamisel kasutatavate looduslike ja tehistäitematerjalide ning fillerite omadustele, arvestades kohalikke tee-ehituse ja teehoiu tingimusi ning praktilisi kogemusi.

Eesti Standardikeskuse link standardi uusversioonile - EVS 901-1:2020

Eesti Asfaldiliit tänab kõiki, kes panustasid standardi EVS 901-1 uusversiooni valmimisse.

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka