TEADAANNE! 31. märtsil 2021. aastal toimunud MTÜ Eesti Asfaldiliidu erakorralisel üldkoosolekul tehti otsus Asfaldiliidu nime muutmiseks. Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Samuti uueneb lähima aja jooksul ka liidu tunnusgraafika. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed jäävad endiseks.

Uuringud

Läbiviidud uuringud

2016

- Mineraalmaterjali filtratsioonimooduli seos terastikulise koostisega, IPT Projektijuhtimine OÜ (Peeter Talviste)

2015

- Põhjamaades kasutatud puitsildade lahendused ja erinevate konstruktiivsete lahenduste vastupidavuse teadusanalüüs koos kasutusettepanekutega Eestis (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele) 

- Soojade asfaltsegude kasutuskogemused Euroopas ja soovitused Eesti jaoks (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele) 

- IR-tehnoloogia kasutamisvõimaluste selgitamine asfaldi paigaldamise kvaliteedi tõstmiseks (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele) 

Teedevaldkonna kompetentsiuuring

- Madala survetugevusega betooni kasutamine taristuehituses  (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele) 

 
2014

- ITS lahenduste rakendatavus talvise teehoolde vallas (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele) 

 - Teedeklastri sihtturu uuring, Norra (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele)

- Teedeklastri sihtturu uuring, Soome (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele)

- Teedeklastri sihtturu uuring, Rootsi (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele)

- Asfalditehnoloogiate võrdlusuuring (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele) 


2013

Infraehituse BIM rakendamise maailmapraktika  

BIM rakendamise metoodiline ja õiguslik regulatsioon

- Eesti teedeehitussektori rahvusvaheline konkurentsivõime ja Eesti Teedeklastri liikmete ekspordialased ootused (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele)

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka