TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Uuendatud standardid

16.07.2020

16. juulil avaldati EVS Teatajas standardite:
- EVS-EN 12697-28:2020 Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 28: Proovide ettevalmistamine sideainesisalduse, veesisalduse ja terastikulise koostise määramiseks
- EVS-EN 12697-34:2020 Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 34: Marshalli katse

uuendatud versioonid.

Standardeid on võimalik osta Eesti Standardikeskusest.

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka