TEADAANNE! 31. märtsil 2021. aastal toimunud MTÜ Eesti Asfaldiliidu erakorralisel üldkoosolekul tehti otsus Asfaldiliidu nime muutmiseks. Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Samuti uueneb lähima aja jooksul ka liidu tunnusgraafika. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed jäävad endiseks.

Uuendatud standardid

16.07.2020

16. juulil avaldati EVS Teatajas standardite:
- EVS-EN 12697-28:2020 Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 28: Proovide ettevalmistamine sideainesisalduse, veesisalduse ja terastikulise koostise määramiseks
- EVS-EN 12697-34:2020 Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 34: Marshalli katse

uuendatud versioonid.

Standardeid on võimalik osta Eesti Standardikeskusest.

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka