TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Uuendatud standard - EVS-EN 12697-1:2020

01.07.2020

1. juulil avaldati EVS Teatajas standardi EVS-EN 12697-1:2020 "Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa1: Lahustava sideaine sisaldus", uuendatud versioon.

Standardit on võimalik osta Eesti Standardikeskusest.

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka