09.02.2015

MTÜ Eesti Asfaldiliit koostöös Eesti Teedeklastriga korraldab üliõpilaste lõputööde konkursi, mille eesmärgiks on välja selgitada Eesti teedeala parimad lõputööd käesoleval aastal.

Konkursi eesmärgiks on edendada teedesektori teadus- ja arendustegevust, motiveerida üliõpilasi tegema lõputööd uudsetel ja valdkonda edasiviivatel teemadel, tunnustada parimaid lõputööde autoreid ning arendada teedevaldkonna ettevõtete ja kõrgkoolide vahelist koostööd.

Üliõpilaste uurimus- ja teadustööde konkurssi reguleerib statuut, millega saab tutvuda SIIN.

Konkursil osalev töö peab olema:
1. õppekavapõhine;
2. Teedeklastri strateegiaga seotud teemavaldkonnast;
3. varustatud eraldi lehel retsensendi kirjaliku arvamusega töö kohta;
4. esitatud nii paberkandjal kui ka digitaalsel kujul;
5. vormistatud eesti keeles vastavalt Tallinna Tehnikakõrgkooli või Tallinna Tehnikaülikooli kirjalike tööde vormistamise juhendile.

Töös lahendatava probleemi hindamisel arvestatakse järgmisi aspekte:
1. originaalsus;
2. aktuaalsus;
3. uudsus ja innovatiivsus;
4. kvaliteedi ja kvantiteedi suhe (sisu ja mahu osakaal);
5. rakendatavus (rakendusuuring);
6. muu täiendav lisandväärtus.

Parima töö autorit premeeritakse summas 500 EUR, kusjuures nõutava tasemega töö puudumisel võib žürii auhinda mitte välja anda.

Lisainfo:
Rene Pruunsild
Teedeklastri arendusjuht
rene@tktk.ee

Pildid / - Logo_mini   Pildid / - kaksiklogo v.väike