20.03.2015

Artikkel ilmus esmakordselt Ärilehes 20. märtsil 2015

Eesti Asfaldiliidu juhatuse esimees Sven Pertens arvab, et parim viis teede rahastamiseks on mootorikütuse aktsiisi kasutamine, kui sellest tulev raha ikka teedesse suunata. Teemaksu võib teatud tingimustel kehtestada, aga see ei saa olla põhiline rahastuse allikas.

Minu isikliku arvamuse kohaselt on teede rahastamiseks parim mudel mootorikütuste aktsiisist laekuvatest vahenditest, millele täiendusena lisanduksid muud vahendid (EL struktuurifondide toetused, laenud, raskeveokite maksud, teemaksud jmt.). Mootorikütuste aktsiisi ja teekasutuse vahel on väga otsene seos ja aktsiisi kaudu kogutavaid vahendeid oleks igati mõistlik kasutada sihtotstarbeliselt.

Kuni eelmise aastani (kaasa arvatud) rahastati teehoidu Teeseaduses sätestatud põhimõtete kohaselt, s.t. teedele eraldati riigieelarvest vahendeid 75% mootorikütuste aktsiisiga võrdses summas. Kuigi selle summa sisse arvestati ka EL sihtotstarbeline abi Eesti põhimagistraalide seisundi parandamiseks, mistõttu mootorikütuste aktsiisist reaalselt laekuvaid vahendeid kasutati teehoius valdavalt ainult ca 50% aktsiisilaekumise ulatuses, tagas süsteem siiski rahastamise mõistes teatava stabiilsuse.

Kahjuks kaotati teeseaduse muutmisega eelmisel aastal kehtinud regulatsioon ja teehoiu finantseerimine anti aastapõhiselt riigikogu pädevusse. Selle otsuse ainuke loogiline põhjendus saab olla kavatsus luua võimalus edaspidiselt teehoiule eraldatavaid vahendeid seaduslikul teel vähendada.

Loe edasi rubriigist INFOMATEJALID /Artiklid seda ja teisi ajakirjanduses ilmunud artikleid.