10.12.2014

9. detsembril allkirjastas Asfaldiliidu juhatuse esimees Sven Pertens lepingu, millega käivitus Teedeklastri projekti raames geosünteetika käsiraamatu koostamine. Töö teostamiseks korraldatud konkursil osutus edukaks ühispakkujate Tallinna Tehnikakõrgkool ja Ramboll Eesti AS esitatud pakkumus.

Töö eesmärgiks on algatada eestikeelse geosünteetika alase kirjanduse koostamise. Teedeklastri liikmed on igapäevatöös kokku puutunud seda valdkonda reguleerivate õigusaktide ja juhendmaterjalide puudustest tingitud kitsaskohtadega ja soovivad kaasa aidata teedeehituse valdkonnas geosünteetide kasutamisvõimaluste tutvustamisele ja propageerimisele, et seeläbi aidata kaasa teedeehituse säästlikkuse ja efektiivsuse tõusule. Teedeklastri geosünteetika töörühm koostas tulevase käsiraamatu struktuuri ja sisukorra ning selle alusel koostavad konkursi võitnud ühispakkujad Eesti selle ala tippeksperte kaasates geosünteetika käsiraamatu.

Töö tähtaeg on juuli 2015 ja uuringut kaasrahastab EAS Euroopa Regionaalarengufondist.

Lisainfo:
Märt Puust
Teedeklastri projektijuht
mart.puust@asfaldiliit.ee

Pildid / - klastri logo v.väike Pildid / - kaksiklogo v.väike