22.12.2014

Avaldasime järjekordse tõlke Euroopa Asfaldiliidu uuest trükisest. Seekord asfaldist, kui 100% taaskasutatavast materjalist ja selle kasutamise erinevatest võimalustest. Samas ei tähenda see, et meil asjalood sellega halvasti oleks. On ka Aleksander Kaldas tõlketöös muuhulgas öelnud:

Mis puutub taaskasutamisse, siis kirjutatut tuleb igati aktsepteerida. Meil Eestis peaks asjad selles suhtes korras olema. Aluste stabiliseerimine (täpsemini üle- või ümberstabiliseerimine), mis algas juba paarkümmend aastat tagasi, ülesfreesitud asfaldipuru edukas kasutamine teistel objektidel, nüüd kuumtaastamise tehnoloogiad – see on igapäevaseks muutunud arusaamine ja normaalne töö. Nii et agiteerida pole vaja.

Kogu tõlketööd ja ka varasemaid tõlkeid saate lugeda kodulehe rubriigist: Infomaterjalid / Euroopa Asfaldiliidu väljaanded

Täname Aleksander Kaldast suurepärase kaastöö ja heade kommentaaride eest.


Märt Puust
Tegevjuht
mart.puust@asfaldiliit.ee