TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Uudised

24.09.2021

Garage48 “Digital Construction” häkaton

24.- 26. septembril toimub soomlaste ja eestlaste eestvedamisel rahvusvaheline Garage48 “Digital Construction” häkaton, mille eesmärgiks on luua digitaalseid lahendusi ehitus- ja kinnisvarasektori kitsaskohtade parandamiseks ning sektori arendamiseks. Kuni 19. septembrini saab häkatonile esitada lahendamist vajavaid ideid.
Häkaton toimub samaaegselt nii ...

13.09.2021

EEEL 30 - sotsiaalmeedia kampaania "Noor Ehitaja"

Alates eelmisest nädalast on käimas Eesti Ehitusettevõtete Liidu (EEEL) poolt korraldatav sotsiaalmeedia kampaania „Noor Ehitaja“, millega näidatakse Eesti noortele, et ehitus on äge ja huvitav ning ehitusvaldkonnas ootavad neid vastutusrikkad ametid, atraktiivne töökeskkond ja hea sissetulek.
Kampaania jaoks on loodud maandumisleht 

10.09.2021

Taristuehituse TOP, 2020

Ilmus järjekordne, 2020. aasta Äripäeva Taristuehituse TOP. Äripäeva TOP'd koostatakse Äripäeva Infopangas.
Lähemalt saad Taristuehituse TOP'ga tutvuda

25.08.2021

Toimus Balti Teedeliidu konverents

23. ja 24. augustil toimus Riias Balti Teedeliidu (Baltic Road Association) korraldatav rahvusvaheline konverents „30th International Baltic Road Conference“. Seekord toimus konverents virtuaalkujul. Sündmus oli suunatud teede planeerimise, ohutusega ning projekteerimise, ehitamise ja korrashoiuga tegelevatele spetsialistidele. 
Infot toimunud konverentsi kohta ...

13.08.2021

Aadu Lassi nimeliste teedevaldkonna auhindade konkurss

Transpordiamet ja Eesti Taristuehituse Liit on välja kuulutanud konkursi insener Aadu Lassi nimeliste teedevaldkonna elutöö ja inseneripreemia auhindadele. Kandidaate saab esitada kuni 8. septembrini 2021. aastal. 
Insener Aadu Lassi nimeline teedevaldkonna auhind antakse välja kahes ...

15.07.2021

Ilmus TeeLeht Suvi 2021

TeeLeht on Transpordiameti ajakiri, mis ilmub neli korda aastas ja mis kajastab olulisemaid teemasid teehoiu valdkonnas. Ilmunud on TeeLeht nr 104 Suvi 2021.
Värske TeeLehega saad tutvuda SIIN

30.06.2021

Ehitusvaldkonna kutsete andmine jätkub

2. juulil jõustub Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa allkirjastatud määruse muudatus, millega kehtestatakse ehitusvaldkonna kutsenõuete andmise tingimused.
Seda uudist puudutav MKM'i pressiteade on leitav SIIT.
Määruse muudatuse jõustumisega ...

15.06.2021

EAPA virtuaalkongress: Asphalt 4.0 for future mobility

EAPA (Euroopa Asfaldiliit) ja Eurobitume (E&E) korraldavad koostöös 15-17. juunil 2021. aastal virtuaalse kongressi - Asphalt 4.0 for future mobility.
Algselt pidi kongress toimuma 2020. aasta mais Madridis, kuid Covid 19’st tingitud tervisepandeemia tõttu otsustati kongress edasi lükata aastasse 2021. Eelmise aasta lõpus ilmnes, et ainus ...

09.06.2021

Ehituse pikk vaade 2035 - ühiste kavatsuste dokumendi allkirjastamine

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil valmis heas koostöös era- ja avaliku sektoriga „Ehituse pikk vaade 2035“ ehk visioon ja tegevusplaan sellest, kuidas Eesti ehitusvaldkonda järgmise 14 aasta jooksul edasi arendada. On kõikide huvides, et ehitusvaldkond oleks tulevikus veelgi viljakam, keskkonnasäästlikum, läbimõeldum ja uutele ...

04.06.2021

Ehitusplatsil peab hakkama töötajaid registreerima

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mille eesmärk on tagada ehitussektoris ausam konkurents ja vähendada maksupettusi. Selleks võetakse ehitusplatsil kasutusele uus kontrollisüsteem.
Loe pikemalt: SIIT

25.05.2021

Transpordiamet tunnustas parimaid teehoiupartnereid

20. mail 2021. aastal toimus Transpordiameti tänuüritus, kus tunnustati 2020. aasta parimaid teehoiupartnereid. Tunnustuse said:
- Parim tee-ehitaja - AS TREV-2 Grupp
- Parim teeprojekteerija - Klotoid OÜ
- Parim sillaprojekteerija - OÜ Maanteed
- Parim sillaehitaja - Nordpont OÜ
- Parim asfaltkatete paigaldaja ...

19.05.2021

Ilmus ajakirja EhitusEST mai 2021 number

Seekordses ajakirjas EhitusEST leiavad suuremas mahus kajastamist teehoiu valdkonnaga seotud teemad.
Sõna saab ka Eesti Taristuehituse Liidu juhatuse esimees Sven Pertens.
Ajakirjaga saad tutvuda 

17.05.2021

Ajutiselt on peatatud teedeinseneride kutsetaotluste vastuvõtmine ja menetlemine

Riigikohtu 17.05.2021 üldkogu otsusega (kohtuasi nr 3-18-1432) on ajutiselt peatatud teedeinseneride kutsetaotluste vastuvõtmine ja menetlemine. 
Riigikohtu üldkogu tunnistas põhiseadusevastaseks olukorra, kus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister ei kehtestanud ehitusvaldkonnas pädevate isikute hariduse ja töökogemuse ...

07.05.2021

Korralikest riigiteedest jääb nelja aastaga puudu ligi 700 miljonit

Värske riigieelarve strateegia kohaselt jääb riigiteede arendamiseks ja heal tasemel säilitamiseks järgmise nelja aastaga puudu 689 miljonit eurot. Tee-ehituse valdkonna ettevõtteid koondava Eesti Taristuehituse Liidu tegevjuhi Tarmo Trei kinnitusel tõstab taristusse panustamine, vastupidiselt paljudele muudele igapäevastele kulutustele, riigi ...

30.04.2021

Kiideti heaks ehituse pika vaate strateegia

Valitsus kiitis 27. aprillil heaks ehituse pika vaate strateegia, mis seab ehitussektorile eesmärgid 2035. aastani.
Ehituse pikk vaade valmis avaliku ja erasektori koostöös, mille käigus sõnastati ehitusvaldkonna põhiprobleemid ning seati seitse suurt ühist eesmärki, milleni 2035. aastaks jõuda. See on alus keskvalitsuse, kohalike ...

29.04.2021

Muutus Eesti Asfaldiliidu nimi

31. märtsil 2021. aastal toimus MTÜ Eesti Asfaldiliit (ESTAL) erakorraline üldkoosolek. Koosoleku ainus päevakorra punkt oli ESTAL’i nime muutmise otsustamine.
Eesti Asfaldiliit on ellu kutsutud eesmärgiga seista kogu riigis teehoiuga otseselt seotud ettevõtete tegevuse parima käekäigu ja heaolu eest. 30. tegevusaasta jooksul on algselt ...

28.04.2021

Uuenes "Riigiteede ehitustööde vastuvõtueeskiri"

Transpordiameti haldusalas ehitustööde vastuvõttu reguleeriv alusdokument "Riigiteede ehitustööde vastuvõtueeskiri" on uuenenud.
Uuenenud eeskirja ja selle lisad leiad SIIT.

23.04.2021

Jõustus "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise" uusversioon

16. aprillil kinnitas Transpordiamet „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise“ uuendatud versiooni.
„Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise“ uusversioon kehtib hangetele, mis on välja kuulutatud alates Transpordiameti vastava korralduse allkirjastamisest.
"Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise" uusversiooni leiad

14.04.2021

Ilmus TeeLeht Kevad 2021

TeeLeht on Maanteeameti ajakiri, mis ilmub neli korda aastas ja mis kajastab olulisemaid teemasid Maanteeameti vastutusvaldkonnas. Ilmunud on TeeLeht nr 103 Kevad 2021.
Värske TeeLehega saad tutvuda SIIN

04.04.2021

Asfaldiliidu kommentaar uudisele: USA plaanib suuri investeeringuid taristusse

Kommentaar: USA teatas rekordilisest investeeringust taristusse, millise tee valib Eesti?
USA president Joe Biden teatas 31. märtsil 2,3 triljoni dollari suurusest Covidi-vastasest majanduse toetuspaketist, millest kõige suurem osa – 620 miljardit läheb läbi infrastruktuuri arendamise riigi konkurentsivõime tõstmiseks. 
Eesti Asfaldiliit ...

26.03.2021

Neljarajaliste teede ehitus vajab juurde pea 200 miljonit

Valitsus arutas 25. märtsil toimunud kabinetiistungil järgmise nelja aasta 2 + 2 teede ehituse ajakava ja rahastust, kuna teede väljaehitamiseks on vaja juurde leida 186 miljonit eurot.
Loe pikemalt

24.03.2021

Toimus Transpordiameti pressikonverents

2021. aastal arendab Transpordiamet teedevõrku 253 miljoni euro eest, millest 205 miljonit on Eesti riigi eelarvevahenditest ja 48 miljonit välisvahenditest.
Pikema uudisega saad tutvuda SIIN.

24.03.2021

Ajakiri EhitusEST märtsi 2021 number on ilmunud

Ajakirjas leiab kajastamist ka Rakvere Vallimäe objekt.
Ajakirjaga saad tutvuda SIIT.

19.03.2021

2021. aastal jätkuvad suured teeprojektid 250 miljoni euro eest

Riigiteid remonditakse tänavu rohkem kui 2000 kilomeetri ulatuses ning selleks on ette nähtud veidi üle 250 miljoni euro, millest suure osa saab 2+2 teede ehitus.
Pikemalt rääkisid neist teedeehituseplaanidest riigikogu majanduskomisjonile Transpordiameti peadirektor Kaido Padar ja maanteehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa.
Loe pikemat uudist

10.03.2021

EMÜ täienduskoolitus - Teede projekteerimine ja ehitus"

3. juunil 2021. aastal korraldab Eesti Maaülikool täienduskoolituse teemal "Teede projekteerimine ja ehitus".
Täpsem info koolitusest on leitav SIIT.

23.02.2021

Algab Peterburi tee projekteerimine

T-Model OÜ ja ViaVelo Inseneribüroo OÜ alustavad Peterburi tee remondi projekteerimistööga, mille maksumus on 1,05 miljoni eurot.
Pikemat uudist saad lugeda SIIT.

19.02.2021

Peaministri pöördumine tööandjate poole

Peaminister Kaja Kallas saatis 19. veebruaril kirja Eesti Tööandjate Keskliidule ja Eesti Kaubandus- ja Tööstuskojale palvega aidata kaasa COVID-19 levikut pidurdavate meetmete järgimisele töökeskkonnas.
Peaminister palus suunata kaugtööle kõik need inimesed, kelle töö seda võimaldab. Kui seda ei ole võimalik teha, ...

15.02.2021

Muutub Eesti Asfaldiliidu kontori asukoht

Alates 19. veebruarist 2021. aastal hakkab Eesti Asfaldiliidu kontor paiknema uuel aadressil. Uus aadress on:
Pärnu maantee 141; 7. korrus
Harju maakond, Talinn, 11314
Samuti muutub ka Eesti Asfaldiliidu juriidiline aadress, muud kontaktandmed jäävad samaks.

03.02.2021

Uusversioon standardist 901-3

Rohkelt aega võtnud töö tulemusel on valmis saanud ning alates 3. veebruarist 2021 kehtiv ja kasutatav standard EVS 901-3:2021 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegud uusversioon.
Standardis on kirjeldatud üldjuhul sobiv valik Eesti Vabariigi teedel ja muudel liiklusaladel kasutatavate asfaltbetoonsegude (EVS-EN 13108-1:2007), killustikmastiksasfaltsegude (EVS-EN 13108-5:2007), ...

11.01.2021

Ilmus TeeLeht Talv 2020

TeeLeht on Maanteeameti ajakiri, mis ilmub neli korda aastas ja mis kajastab olulisemaid teemasid Maanteeameti vastutusvaldkonnas. Ilmunud on TeeLeht nr 102 Talv 2020.
Värske TeeLehega saad tutvuda SIIN

04.01.2021

2020. aasta kõige tasasemad teed

Nagu ka varasematel aastatel, nii tehti ka 2020. aastal uutel ehitatud teedel tasasuse mõõtmisi. Mõõtmisi tegi Teede Tehnokeskus AS. Kokku mõõdeti 2020. aastal ligi saja värske asfaltkattega teelõigu tasasust. Täpsemalt saad lugeda mõõtmistulemustest

28.12.2020

Ilmus EAPA (Euroopa Asfaldiliit) teatmik „Asfalt arvudes 2019“

Igal aastal kogub EAPA Euroopa asfalditööstuse võtmenäitajaid ja avaldab need teatmikus „Asfalt arvudes“. Nendest ülevaadetest leiate andmeid asfalditootmise kohta, samuti andmeid sideainete kasutamise ja kasutamiskohtade osas Euroopas. EAPA on neid andmeid kogunud ja edastanud 1990. aastast. Alates 2013. aastast pärinevad väljaanded on avalikult ...

10.12.2020

Valitsus kinnitas riigiteede teehoiukava 2021-2030

10. detsembril toimunud istungil kinnitas valitsus selle kümnendi uuendatud riigiteede teehoiukava. Võrreldes 2020-2030 teehoiukavaga, suureneb 2021. aastal teehoiu rahastus 48 miljoni euro ning 2022. aastal ligi 21 miljoni euro võrra.
Teehoiukava ...

09.12.2020

Töötervishoiu ja tööohutuse juhised viiruse leviku tõkestamiseks ehitusel

Tööinspektsioon on kokku pannud spetsiaalselt ehitajaile mõeldud käitumisjuhised koroonaviiruse leviku vältimiseks.
Juhised on leitavad SIIT.
Head tutvumist ja tervist!

06.12.2020

Sven Pertensi arvamuslugu BNS's ja Postimehes

5. detsembril ilmus BNS's ja Postimehes arvamuslugu, kus Eesti Asfaldiliidu juhatuse esimees Sven Pertens rääkis teede alarahastamisest ning teehoidu investeerimise olulisusest ja mõjudest.
Ilminud artikliga saad tutvuda SIIN.

27.11.2020

Teetöömasina juhi õpe Järvamaa KHK's

Järvamaa Kutsehariduskeskuses on alanud registreerimine Teetöömasina juht, tase 3 töökohapõhisesse õppesse. Täiendav info on leitav lisatud flaierist.

25.11.2020

Ehitamise III kvartal 2020 Eestis

Statistikaameti andmetel ehitasid Eesti ehitusettevõtted selle aasta kolmandas kvartalis kodumaal ja välisriikides kokku 12% vähem kui 2019. aasta samas kvartalis. Eesti ehitusturul vähenesid mahud 10%.
Eesti ehitusettevõtted ehitasid omal jõul 817 miljoni euro eest, sellest hooneid 518 miljoni ning rajatisi (teid, sildu, sadamaid, magistraaltorustikke, ...

23.11.2020

Määruse 101 jõustunud muudatused

Alates 23. novembrist on jõustunud määruse nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ muudatused. 
Jõustunud redaktsiooniga määrus on leitav SIIT.

11.11.2020

Tallinna linna investeeringud teedesse 2021. aastal

Tallinna suuremad investeeringud 2021. aastal lähevad koolide renoveerimisse ja Lasnamäele Tondiraba pargi rajamiseks. Ette valmistatakse Peterburi tee remonti ja Rävala puiestee läbimurde rajamist.
Investeeringuteks on Tallinna 2021. aasta eelarve eelnõus ette nähtud 165,6 miljonit eurot, mis on 17 protsenti rohkem kui tänavuses esialgses eelarves.

30.10.2020

Ilmus ajakirja EhitusEST oktoobrinumber

Muuhulgas on ajakirjas juttu ka Tallinn-Tartu mnt Võõbu-Mäo lõigul tehtavatest turba pinnase mass-stabiliseerimise töödest.
Ajakirjaga saad tutvuda

24.09.2020

Eesti teehoid vajab juurde 2,16 miljardit investeeringuid

ERR'i andmetel on riigiteede teehoiu kava kohaselt teedevõrgu arendusvõlg, ehk summa, mis kataks maanteede nõuetega vastavusse viimise, 2030. aastaks 2,16 miljardit eurot. Teedevõrgu praegusel tasemel säilitamise mahajäämus on 689 miljonit eurot. Vaata täpsemalt

22.09.2020

30's Rahvusvaheline Balti Teede Konverents

30's Rahvusvaheline Balti Teede konverents toimub 2021. aasta 22-25. augustil Lätis, Riias.
Traditsioonilise teadusliku konverentsina, millel on tugev piirkondlik esindatus, hõlmab 30's Rahvusvaheline Balti Teede konverents  mitmesuguseid teele suunatud teemasid:
1. Tuleviku liikuvus, strateegiline planeerimine ja teede rahastamine
2. Tee-ehitus ja ...

16.09.2020

Uusversioon standardist 901-1

Pikaajalise töö tulemusel on valmis saanud ning alates 15. septembrist 2020 kehtiv ja kasutatav standardi EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid uusversioon.
Selles Eesti standardis määratletakse nõuded Eestis asfaltsegudes ja pindamisel kasutatavate looduslike ja tehistäitematerjalide ning fillerite omadustele, ...

07.09.2020

Aadu Lassi nimelise teedevaldkonna auhindade konkurss

Maanteeamet ja Asfaldiliit on välja kuulutanud konkursi insener Aadu Lassi nimelise teedevaldkonna auhinna elutöö ja inseneripreemiatele. Kandidaate saab esitada kuni 5. oktoobrini 2020. aastal. 
Insener Aadu Lassi nimeline teedevaldkonna auhind antakse välja kahes kategoorias: elutööpreemia ja inseneripreemia.
Inseneripreemia antakse silmapaistvate ...

02.09.2020

Ilmus ajakirja EhitusEST septembri number

Ilmus ajakirja EhitusEST septembri number, kust muuhulgas saab lugeda ka Elva uuest linnaruumist.
Ajakirjaga saad tutvuda SIIN.

27.08.2020

III Balti ehitusmaavarade kaevandajate foorum

27.-28. augustil 2020. aastal toimub Tallinnas Väo karjääriis III Balti ehitusmaavarade kaevandajate foorum.
Baltic Aggregate Forum 2020 - “Ehitusmaavarade kaevandamine – tuleviku projektid” – kahe päeva jooksul saab toimuma konverents, mäenduse ja teede-ehitusmasinate mess. Ürituse eesmärk on teadvustada mäenduse ...

26.08.2020

Teises kvartalis vähenes ehitusmaht 8%

Statistikaameti andmetel ehitasid Eesti ehitusettevõtted selle aasta teises kvartalis Eestis ja välisriikides kokku 8% vähem kui 2019. aasta samas kvartalis. Vaid Eesti ehitusturgu arvesse võttes vähenes ehitusmaht 5%.
Eesti ehitusettevõtted ehitasid omal jõul 743 miljoni euro eest, sellest hooneid 503 miljoni ja rajatisi 240 miljoni ...

18.08.2020

Digitaalehituse häkaton - 25-27. september

Garage48 Digital Construction 2020 virtuaalne arendusnädalavahetus toimub 25.-27. septembril, eesmärgiga luua 48 tunni jooksul ehitussektori digitaliseerimist toetavad „klikitavad prototüübid” või töötavad lahendused.
Osalema oodatakse arhitekte ja arendajaid, BIM spetsialiste, töövõtjaid, ehitusmaterjalide tootjaid, tarkvara ...

30.07.2020

Omavalitsuste teede remonti toetatakse 14 miljoni euroga

Kohalikel omavalitsustel oli võimalik sel aastal juba teist korda taotleda kohalike teede juhtumipõhist toetust kahel otstarbel: teedele, mida läbib transiitliiklus ja ettevõtlusega seotud teede olukorra parandamiseks. 
Majandus- ja taristuminister Taavi Aas esitas valitsusele kohalike teede korda tegemiseks mõeldud investeeringutoetuse jagamise ...

16.07.2020

Uuendatud standardid

16. juulil avaldati EVS Teatajas standardite:
- EVS-EN 12697-28:2020 Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 28: Proovide ettevalmistamine sideainesisalduse, veesisalduse ja terastikulise koostise määramiseks
- EVS-EN 12697-34:2020 Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 34: Marshalli katse
uuendatud versioonid.
Standardeid on võimalik osta

14.07.2020

Ilmus Maanteeameti ajakirja "Teeleht" 100. number

"Teeleht" on Maanteeameti ajakiri, mis ilmub neli korda aastas ja kajastab olulisemaid teemasid Maanteeameti vastutusvaldkonnas. Esimene "Teeleht" ilmus 1995. aasta jaanuaris. Seekordne ajakirja "Teeleht" number on 100 ning ajakirjas leiavad kajastamist ka Eesti Asfaldiliidu tegemised.
Pdf formaadis ajakirja "Teeleht" saad lugeda

01.07.2020

Uuendatud standard - EVS-EN 12697-1:2020

1. juulil avaldati EVS Teatajas standardi EVS-EN 12697-1:2020 "Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa1: Lahustava sideaine sisaldus", uuendatud versioon.
Standardit on võimalik osta Eesti Standardikeskusest.

26.06.2020

Uuenes projekteerimise ja ehitustööde riigihangete korraldamise standard

15. juunil avaldati EVS Teatajas standardi EVS 915 „Ehitiste projekteerimise ja ehitustööde riigihangete korraldamine“ uustöötlus. Standard koosneb kahest eraldi osast – esimeses osas käsitletakse projekteerimise riigihankeid ning teises osas ehitustööde riigihankeid.
Standardisarja mõlemat osa on võimalik osta

19.06.2020

Ilmus ajakirja EhitusEST juuni number

Ilmus ajakirja EhitusEST juuni number, kust muuhulgas saab lugeda ka ohutusest teetöödel.
Ajakirjaga saab tutvuda SIIT

18.06.2020

Konverents Ehitus 2021+ “Kvaliteetne ruum”

25. novembril 2020 toimub ehitussektori erialaliitude ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt korraldatav konverents Ehitus 2021+, mis toob taas ühisesse arutellu ehitusettevõtjad, arhitektid ja ehitusinsenerid.
Konverentsi juhtlause on sellel aastal „Kvaliteetne ruum“.
Meie loodud ruum kasvab ja areneb koos meie endiga, peegeldades ...

15.06.2020

Trammitee Vanasadamasse

Tallinna linnavalitsus kuulutas välja Vanasadama trammiliini projekteerimishanke, mis on aluseks sadamat Rail Baltica terminali ja lennujaamaga ühendavaks kahe kilomeetri pikkuseks trammiühenduseks.
Vanasadama trammiliini projekteerimine toimub 2021. aastal ja ehitustöödega alustatakse 2022. aastal. Esialgse ajakava järgi lõppevad ...

01.06.2020

Maanteeameti kahekuuline ehitusteemade plokk Delfis

Alates mai kuu lõpust algas Maanteeameti, Accelerista ja Delfi koostöö projekt „Selle suve teetööd“. Maanteeamet kajastab teetöödega seotud teemasid, muuhulgas ehitusaegne liikluskorraldus, suuremad objektid, tee elukaar, teetööde liigid jne. Igal nädalal avaldatakse ühe teema kohta kolm kuni neli kajastust.
Lugeda saab ...

22.04.2020

Maanteeamet tunnustas parimaid koostööpartnereid

22. aprillil 2020. aastal toimus Maanteeameti online tänuüritus, kus tunnustati 2019. aasta parimaid ettevõtjaid. Tunustuse said:
- Parim tee-ehitaja - AS TREV-2 Grupp
- Parim teeprojekteerija - Landverk OÜ
- Parim sillaprojekteerija - Stricto Project OÜ
- Parim sillaehitaja - Järelpinge Inseneribüroo OÜ
- ...

08.04.2020

Tänavu arendatakse Eesti riigiteede võrku 215 miljoni euro eest

2020. aastal arendab Maanteeamet teedevõrku 190 miljoni euro eest Eesti riigi eelarvevahenditest, millele lisandub 25 miljonit eurot välisvahendeid. Summa hulka kuulub ka 3. aprillil Vabariigi Valitsuse poolt tehtud ettepanek: eraldada lisaeelarvega täiendavad 10 miljonit eurot.
Täpsemalt saad plaanidest lugeda

03.04.2020

Valitsus kinnitas lisaeelarve - 145 miljonit eurot ehitussektorile

„Ehitussektor on oluline ja suure tööhõivega majandusvedur, mis aitab ka paljusid teisi sektoreid mõõnast välja. Seetõttu on riigipoolsed investeeringud hoonetesse ja rajatistesse praegu eriti olulised, et saaksime anda majanduslanguses sektorile kindlust juurde,“ teatas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.
Lisaeelarvega suunatakse ...

31.03.2020

Ehitajad: aeg on riigi ehitusprojektid sahtlist välja võtta

Eesti ehitajad kardavad, et varsti saab neil töö ja leib otsa. Et mitte päris käed rüpes istuma jääda, loodetakse, et riik kougib sahtlitest välja kõik teede, lasteaedade ja spordihoonete ehitusprojektid ning asub hoogsalt tellima.
Loe lähemalt

26.02.2020

2019. aasta ehitusmahud, esialgsed andmed

Statistikaameti esialgsete andmete alusel ehitasid Eesti ehitusettevõtted 2019. aastal Eestis ja välisriikides kokku 3,2 miljardi euro eest ehk 3% rohkem kui aasta varem. Vaid Eesti ehitusturgu arvesse võttes jäi ehitusmaht eelneva aasta tasemele.
Eestis ja välisriikides ehitati kokku hooneid 2,2 miljardi ja rajatisi 1,0 miljardi euro eest. ...

22.02.2020

Ilmus EAPA (Euroopa Asfaldiliit) teatmik „Asfalt arvudes 2018“

Igal aastal kogub ja avaldab EAPA Euroopa asfalditööstuse võtmenäitajaid ja avaldab need teatmikus „Asfalt arvudes“. Nendest ülevaadetest leiate andmeid asfalditootmise kohta Euroopas, samuti andmeid sideainete kasutamise ja kasutamiskohtade osas. Andmeid on kogutud ja edastatud alates 1990. aastast Euroopa Asfaldiliidu (EAPA) liikmete abiga. Alates 2013. ...

18.02.2020

MTÜ Eesti Asfaldiliit toetus EMTEL'i ja EETL'i ühisavaldusele


MTÜ Eesti Asfaldiliit on teadlik probleemidest ja jagab muret, mida EMTEL ja EETL oma pressiteates (lisatud allpool) on välja toonud. Teedevaldkonna ettevõtteid koondava Liiduna leiame, et olukord uute karjääride avamisel vajaks kohest ja kaalutletud tegutsemist, mis arvestab nii vajadust uute karjääride kasutusele võtuks, kui ka kohalikele ...

03.02.2020

Äri-info Koolituskeskuse koolitused

Äri-info Koolituskeskus OÜ korraldab koolitused teemadel:
- 09.03.2020 "Teekonstruktsiooni projekteerimine. Geotehniline ja katendiarvutus".
- 18.03.2020 "Tee remondilahendused. Seisukorrauuringud. Remondimetoodikad. Tolmuvabad katted".
Täpsem info koolitustest on leitav SIIT
MTÜ Eesti Asfaldiliit ...

10.01.2020

Teede järgmise kümnendi plaan sai paika

Valitsus võttis eile vastu riigiteede teehoiukava järgmiseks kümnendiks. Tuleval aastal suunatakse lisaraha kruusateede katete ehitusse ning alustatakse 2+2 maanteede projektide ettevalmistamist.
Pikemat uudist saad lugeda SIIT.

03.01.2020

Maanteeamet kuulutas välja riigihanke Väo liiklussõlme ehitamiseks

Väo eritasandiline liiklussõlm asub Tallinna–Narva maantee kilomeetritel 9–10,4. Olemasolev Väo ristmik on ammendanud oma läbilaskevõime. Tegemist on ühe Eesti koormatuima ristmikuga, mida läbib ööpäevas ligi 49 000 autot. Eeldatakse, et 20 aasta pärast on ristmiku läbida soovivate sõidukite hulk ...

31.12.2019

Maanteeamet kuulutas välja riigihanke Võõbu–Mäo neljarajalise lõigu ehitamiseks

Võõbu–Mäo vaheline lõik on viimane Kose–Mäo neljarajalisest maanteelõigust, mis peaks valmima 2022. aastaks. Võõbu–Mäo 16 kilomeetri pikkuse lõigu ehituse algus on planeeritud 2020. aasta kevadeks.
Võõbu–Mäo teelõik asub Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa ...

06.12.2019

Teedeinseneri kutsestandardipõhise täiendkoolituse programm

TTÜ teedeehituse ja geodeesia uurimisrühm käivitab 2019 aastal osaliselt uuendatud  Teedeinseneri kutsestandardipõhise täiendkoolituse programmi.
Programm koosneb 12-st moodulist, mis toimuvad ajavahemikul  16.jaanuar - 20.november 2020.
Kõigile kursuse läbinutele väljastatakse TTÜ tõend ning omistatakse ...

05.12.2019

Paberkandjal kutsetunnistuste väljastamisest

2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud kutseseaduse muudatuste kohaselt ei ole paberkandjal kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik. Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse. Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel. Paberkandjal kutsetunnistus on kehtiv ainult sellekohase kande olemasolu korral kutseregistris.
Pikemat uudist ...

04.12.2019

Toimus Foorum Teehoiutööd 2019

3 . detsembril toimus Paide Muusika- ja Teatrimajas Eesti riigiteedel 2019. aastal toimunut kokku võtnud "Foorum Teehoiutööd 2019".
Foorumi eesmärk oli välja tuua lõppeva teetööde hooaja positiivsed kogemused ja õppetunnid, tehes seda nii tellija, kui projekte ellu viinud meeskondade pilgu läbi ning käsitleda teemasid, mis on ...

26.11.2019

MTÜ Eesti Asfaldiliit on käibemaksukohustuslane

MTÜ Eesti Asfaldiliit on registreeritud käibemaksukohustuslaseks, registreerimisnumbriga EE102209770.

26.11.2019

Ehitusmaht vähenes pärast kolm ja pool aastat kestnud kasvu, Statistikaameti pressiteade

Statistikaameti andmetel ehitasid Eesti ehitusettevõtted selle aasta kolmandas kvartalis Eestis ja välisriikides kokku 1% vähem kui 2018. aasta samas kvartalis. Nii nagu aasta esimesel poolel suurenes ehitusmaht vaid välisriikides. Eestis ehitusmaht vähenes.
Omal jõul ehitasid Eesti ehitusettevõtted 930 miljoni euro eest, sellest hooneid ...

19.11.2019

Aadu Lassi nimelise teedevaldkonna auhinna laureaadid

Käesoleva aasta "Asfaldipäev 2019" raames toimus insener Aadu Lassi nimelise teedevaldkonna auhinna laureaatide tunnustamine.
Maanteeamet ja MTÜ Eeesti Asfaldiliit kuulutasid teist korda välja insener Aadu Lassi nimelise teedevaldkonna auhinna laureaadid. Aadu Lassi elutööpreemia pälvis Koit Tsefels ja inseneripreemia Märt Puust.
Pikemat uudist ...

08.11.2019

Koolitus - Ajutine liikluskorraldus. Teooria. Praktika. Vigade käsitlemine.

Äri-info Koolituskeskus OÜ korraldab 10. detsembril 2019. aastal koolituse teemal - Ajutine liikluskorraldus. Teooria. Praktika. Vigade käsitlemine.
Lektorid on:
Jaan Saia, maanteeameti liikluskorralduse arendustalituse liikluskorralduse ekspert
Jarmo Vooglaine, maanteeameti ajutise liikluskorralduse rakenduskoordinaator
Täpsem info koolitusest on ...

08.11.2019

Veel kestab tegevdirektori konkurss

Eesti Asfaldiliit (Liit) on 5. juunil 1991. aastal asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on teedevaldkonna tegevuse ning arengu toetamine. Liidu liikmed on teehoiuga tegelevad või sellega seotud Eestis registreeritud ettevõtted ja erialaharidusega insenerid. 
Otsime oma meeskonda  professionaalset ja avatud ...

06.11.2019

BRICO - The Nordic Steel Bridge Competition

BRICO - The Nordic Steel Bridge Competition on 2020. aasta mais viiendat korda toimuv tudengite terassillavõistlus TalTech'is, Euroopa kontekstis suurim omalaadne.
Võistluse käigus peavad võistkonnad projekteerima ning ehitama 5-meetrise sildega terassillamudeli, eesmärgiga luua võimalikult optimeeritud ning originaalne lahendus. ...

01.11.2019

Edukad taristuehitajad

Äripäeva "Ehitusuudised" koostas oktoobris järjekordse edukate taristuehitajate TOP'i. Seekord on kolm parimat:
1. Eleväli AS
2. Viimsi Keevitus AS
3. Kivipartner OÜ
Täpsemalt saab lugeda: SIIN

04.09.2019

Aadu Lassi nimeline tunnustusauhind

Maanteeamet ja Asfaldiliit kuulutavad taas välja konkursi insener Aadu Lassi nimelise teedevaldkonna auhinna elutöö ja inseneripreemiatele.
Konkursi eesmärk on teedeinseneri elukutse propageerimine, erialase tegevuse ja väljapaistvate saavutuste väärtustamine ning teedevaldkonnale pühendunud ja selle arengut mõjutanud inseneride ...

30.05.2019

Teedeehitaja, tase 4

Teedeehitaja, tase 4 Kutsekomisjoni istung 11.06.2019, Kutsekomisjoni istungile kutsetaotlusdokumentide esitamine 03.06.2019 kell 10:00 Järvamaa Kutsehariduskeskuses (Särevere, 72101 Järva maakond). Kutse taotlemiseks saab dokumendid kutsetaotlus@asfaldiliit.ee või kohapeal.

23.05.2019

PABERIL KUTSETUNNISTUSTE VÄLJASTAMINE ALATES 24.05.2019

24.04.2019 toimunud Kutsekomisjoni istungil kinnitatud kutsete paberil kutsetunnistuste väljastamine alates 24.05.2019. Paberil kutsetunnistused saab taotleja isiklikult kätte kutsekoordinaatori käest, aeg vajalik eelnevalt kokku leppida +372 5083438.

21.02.2019

ESTAL kuulutas 2019 kutsekomisjoni istungid

2019 Eesti Asfaldiliit kutsekomisjonide istungid on jagatud terve aasta peale ja täpsem info siin.

04.01.2019
03.01.2019

Asfaldiliiduga liitus Viaston Infra OÜ

Viaston Infra OÜ on teedeehitusettevõte, kes teostab oma põhitegevust peatöövõtu ja alltöövõtu korras peamiselt Tallinnas ja Harjumaal. Viaston Infra OÜ-le on väljastatud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaadid vastavalt standardite ISO 9001 ja 14001 ning OHSAS 18001 nõuetele. Ettevõte netokäive ...

18.10.2018

Aadu Lassi nimeline tunnustusauhind

Maanteeamet ja Asfaldiliit sõlmisid seltsingulepingu, mille eesmärk on teedeinsenerikutse propageerimine, erialase tegevuse ja  väljapaistvate saavutuste väärtustamine ning teedevaldkonnale pühendunud ja valdkonna arengut mõjutanud inseneride tunnustamine.
Otsustati hakata välja andma Aadu Lassi nimelist tunnustusauhinda.

04.05.2018

Teedeehitusmaterjalide katsetamine ja proovivõtt

Koostöös Tehnokeskusega korraldab Asfaldiliit materjalide katsetamise ja proovivõtu koolituse.
Koolitus tominub 15.05 ja 16.05.
Tutvu päevakavadega 15.05 ja 16.05.

15.10.2017

Asfaldiliiduga liitus ERC Konsultatsiooni OÜ

ERC Konsultatsiooni OÜ on Eesti kapitalil põhinev konsultatsiooni-, arendus-, uuringu- ja mõõtmisteenuseid pakkuv firma. Koostöös kohalike ja välismaiste partneritega pakume oma klientidele järgmiseid teenuseid: 
Teede- ja liiklusalased uuringud ja arendustööd Teekatte seisukorraandmete mõõtmine ja seisukorra ...

28.07.2017

Asfaldiliiduga liitus Tariston AS

Tariston AS võeti Asfaldiliidu liikmeks juhatuse ühehäälse otsusega 26. juulil 2017.
Tariston AS-i peamised tegevusvaldkonnad on teehooldus ja -ehitus, maaparandustööd, pindamine, mäendus, liikluskorraldusvahendite tootmine ja paigaldus ning rasketehnika rentimine.
 

28.07.2017

Asfaldiliiduga liitus Usus OÜ

Usus OÜ võeti Asfaldiliidu liikmeks juhatuse ühehäälse otsusega 05. juulil 2017.
Usus OÜ - Pakume laialdast praktikute pikaajalisele kogemusele baseeruvat konsultatsiooni- ja nõustamisteenust alates projektide kasutustingimustesse vastavate aluspõhimõtete ja tehnoloogiate kirjeldamisest ning võimaliku maksumuse hindamisest, kuni ...

28.06.2017

Asfaldiliiduga liitus Graniidikeskus OÜ

Graniidikeskus OÜ võeti Asfaldiliidu liikmeks juhatuse ühehäälse otsusega 24. aprillil 2017.
Graniidikeskus OÜ peamiseks tegevusalaks on graniitkillustiku import ja hulgimüük Eestis. Ettevõte tarnib killustikku Rootsist, Soomest ja Norrast.
Meie peamisteks klientideks on Eesti infrastruktuuri ehitusega tegelevad ...

28.06.2017

2017 aasta parimateks lõputööde autoriteks on Marko Gurrar Liiv ja Ain Pähkel

2017. aastal otsustas Eesti Asfaldiliidu žürii tunnistada parimateks teedeala lõputööde autoriteks ja välja anda sümboolne tunnustus järgmistele lõpetajatele:
Tallinna Tehnikakõrgkool
Lõpetaja: Marko Gunnar Liiv

Teema: "Asfaltkatte paksuse mõõtmine mittepuurival meetodil"
Juhendaja: Mati ...

04.04.2017

Ka sellel aastal selgitame välja parimad üliõpilaste lõputööd

Eesti Asfaldiliit ja Teedeklaster kutsuvad ka käesoleval aastal üliõpilasi osalema lõputööde konkursil ja kandideerima parima teedeala lõputöö tiitlile, millega muuhulgas kaasneb sümboolne rahaline tunnustus.
Konkursi eesmärgiks on edendada teedesektori teadus- ja arendustegevust, motiveerida üliõpilasi tegema ...

31.01.2017

Asfaldiliiduga liitus P.P.Ehitusjärelevalve OÜ

P.P. Ehitusjärelevalve OÜ võeti Asfaldiliidu liikmeks juhatuse ühehäälse otsusega 20.jaanuaril 2017.
P.P. Ehitusjärelevalve OÜ on Eesti erakapitalil põhinev ettevõtte, mis alustas tegevust 2006. aastal ning on tegev üle Eesti. Meie peamiseks eesmärgiks on professionaalse omanikujärelevalve- ja konsultatsiooniteenuse ...

02.11.2016

Ilmus Asfaldiliidu Ajaraamat

Asfaldiliidu 25.juubeli puhul on ilmunud Asfaldiliidu Ajaraamat. Raamatu autoriks on Aleksander Kaldas.
Huvilistel on võimalik raamatut soetada juba Asfaldiliidu Juubelikonverentsil.
Samuti on võimalik raamatut tellida, andes sellest teada info@asfaldiliit.ee.
Raamatu maksumuseks on 35€.

11.10.2016

Asfaldipäev toimub 04. novembril

Info ja registreerimine SIIT.

22.06.2016

2016 aasta parimateks lõputööde autoriteks on Hardo Pajus ja Margus Evart

2016. aastal otsustas Eesti Asfaldiliidu žürii tunnistada parimateks teedeala lõputööde autoriteks ja välja anda sümboolne tunnustus järgmistele lõpetajatele:
Tallinna Tehnikakõrgkool
Lõpetaja: HARDO PAJUS
Teema: "Labori tehniku käsiraamat"
Juhendaja: Kristjan ...

07.06.2016

Avaldati 2015. aasta teetööde statistika

Eilsel Eesti Asfaldiliidu üldkoosolekul avaldati 2015. aasta teetööde kogumahud. Asfaldiliit on kogunud ja avaldanud peamisi teetööde statistilisi andmeid liidu asutamisest alates, s.o viimased 25 aastat. Andmeid kogutakse Asfaldiliidu liikmetelt ja teistelt teedealal tegutsevatelt ettevõtetelt. 2015. aasta kohta saadi andmed 24. ettevõttelt. Andmed on ...

25.04.2016

Riigilaen Tallinna–Tartu maanteeks tasub ära

Artikkel ilmus esmakordselt Äripäevas 25. aprillil 2016
Eesti peaks Tallinna–Tartu maantee neljarajaliseks ehitamiseks võtma laenu, et vajalik transporditaristu kiiremini valmis saada, kirjutab Asfaldiliidu ja Lemminkäinen Eesti juht Sven Pertens.
Põhjendada 2+2 sõiduradadega Tallinna–Tartu maantee vajalikkust tundub lahtisest uksest ...

05.04.2016

Ka sellel aastal selgitame välja parimad üliõpilaste lõputööd

Eesti Asfaldiliit ja Teedeklaster kutsuvad ka käesoleval aastal üliõpilasi osalema lõputööde konkursil ja kandideerima parima teedeala lõputöö tiitlile, millega muuhulgas kaasneb sümboolne rahaline tunnustus.
Konkursi eesmärgiks on edendada teedesektori teadus- ja arendustegevust, motiveerida üliõpilasi tegema ...

11.03.2016

Asfaldiliiduga liitus Ramudden OÜ

Ramudden OÜ võeti Asfaldiliidu liikmeks juhatuse ühehäälse otsusega 11.märtsil 2016.
Ramudden OÜ tegeleb ajutise liikluskorralduse ja töömaade ohutuse tagamisega, olles Skandinaavia suurima liikluskorraldusvahendite rendiettevõtte tütarettevõte Eestis. Tegevust Eestis alustati 2016. aastal. 
Ramudden OÜ rendib ...

01.12.2015

Teedeklaster valmistas 10 õppevideot

Teedeklaster valmistas esimesed 10 teedevaldkonna põhitegevusi tutvustavat õppevideot.
Klastri liikmete seas läbiviidud küsitlusel saadud üle 60 ettepaneku hulgast valiti välja 10 teemat, mille osas valmistati koostöös klastri ettevõtetega lühivideoklipid.
Õppevideod valmisid järgmistel teemadel:
1. ...

15.10.2015

Õigesti hooldatud puitsild ei varise

Eestis on hulk puitsildasid, neist kuulsaim vast aasta tagasi varingu üle elanud Vaida jalakäijate sild üle Tallinna–Tartu maantee. Millises olukorras on aga puitsillad üldiselt, võib ka teisi taolisi ähvardada varinguoht? Teedeklaster tellis uuringu ning omab ülevaadet. Teedeklaster koondab kokku ...

06.10.2015

Asfaldiliidu liikmeks sai OÜ Che-T

Reedel, 2. oktoobril liitus Eesti Asfaldiliiduga OÜ Che-T. OÜ Che-T on asutatud aastal 2000 ja on eestimaisel erakapitalil põhinev äriettevõte. OÜ Che-T on Nu-Phalt LTD ametlik esindaja Eestis, Lätis ja Leedus. Baltimaades kasutab ettevõte kaubamärki AsfaltFix. Ettevõte on spetsialiseerunud teede ja platside asfaltkatte ...

04.08.2015

Ettevõtjal keeruline seis: ehituseriala pole popp

Ehituseriala õppimine on muutumas üha ebapopulaarsemaks, päädides sellega, et mõne aasta pärast pole ettevõtjatel võtta haritud ja häid noori töötajaid.
Ehituse eriala ebapopulaarsust illustreerivad kandideerimist ja õppima asumist kinnitav info, mille järgi oli 31. juuli seisuga Tallinna Tehnikaülikooli ...

25.06.2015

Parimateks lõputööde autoriteks 2015. aastal on Annely Kulland ja Tõnis Liigmann

Eesti Asfaldiliit ja Teedeklaster tunnustasid ka käesoleval aastal parimaid teedeala lõputööde autoreid, kelleks seekord osutusid:
- Annely Kulland Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Lõputöö teemaks on BIM JA ROADBIM ARENG EESTIS JA SOOVITUSED MAANTEEAMETILE ROADBIM KASUTUSELEVÕTUKS.
Lõputöö koostamist juhendasid ...

08.06.2015

Valmis teedevaldkonna tööjõu kompetentsiuuring

Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE) kaardistas värskes uuringus Eesti teedevaldkonna tööjõu hetkeolukorra, andis hinnangu tulevikuvajadusele ning analüüsis teedevaldkonna praktikantide, koolilõpetanute ja õppekavade vastavust ettevõtete ootustele.
Põhjalik uuring on esimene omalaadne, mis ...

29.04.2015

Valmis 2014. aasta teetööde statistika kogumik

Eesti Asfaldiliidu 29. aprilli üldkoosolekul avaldati 2014. aasta teetööde statistilised andmed Asfalt Arvudes nimelises kogumikus. Värsketest andmetest ilmneb, et teist aastat järjest on põhilised teetööde mahud Eestis kasvanud. Suurenenud on nii asfaldi tootmise kui ka paigaldamise mahud, samuti pindamistööde ja stabiliseerimistööde ...

27.04.2015

Asfaldiliiduga liitus InfraRoad OÜ

Esmaspäeval, 25. aprillil liitus Eesti Asfaldiliiduga InfraRoad OÜ. 2011. aastal asutatud Eesti kapitalil põhineva ettevõte peamisteks tegevusaladeks on peatöövõtu ja alltöövõtu pakkumine teede ja platside ehitusel, tänavakivide paigaldamine, teede asfalteerimine ja haljastamine. Ettevõtte müügitulu ...

20.03.2015

Pertens: Mida peab teemaksu kehtestades silma pidama?

Artikkel ilmus esmakordselt Ärilehes 20. märtsil 2015
Eesti Asfaldiliidu juhatuse esimees Sven Pertens arvab, et parim viis teede rahastamiseks on mootorikütuse aktsiisi kasutamine, kui sellest tulev raha ikka teedesse suunata. Teemaksu võib teatud tingimustel kehtestada, aga see ei saa olla põhiline rahastuse allikas.
Minu isikliku arvamuse kohaselt on ...

09.02.2015

Teedeala üliõpilaste lõputööde konkurss 2015

MTÜ Eesti Asfaldiliit koostöös Eesti Teedeklastriga korraldab üliõpilaste lõputööde konkursi, mille eesmärgiks on välja selgitada Eesti teedeala parimad lõputööd käesoleval aastal.
Konkursi eesmärgiks on edendada teedesektori teadus- ja arendustegevust, motiveerida üliõpilasi tegema ...

22.12.2014

Asfalt - 100% taaskasutatav ehitustoode

Avaldasime järjekordse tõlke Euroopa Asfaldiliidu uuest trükisest. Seekord asfaldist, kui 100% taaskasutatavast materjalist ja selle kasutamise erinevatest võimalustest. Samas ei tähenda see, et meil asjalood sellega halvasti oleks. On ka Aleksander Kaldas tõlketöös muuhulgas öelnud:
Mis puutub taaskasutamisse, siis kirjutatut tuleb igati ...

10.12.2014

Geosünteetika käsiraamatu koostavad Tallinna Tehnikakõrgkool ja Ramboll Eesti

9. detsembril allkirjastas Asfaldiliidu juhatuse esimees Sven Pertens lepingu, millega käivitus Teedeklastri projekti raames geosünteetika käsiraamatu koostamine. Töö teostamiseks korraldatud konkursil osutus edukaks ühispakkujate Tallinna Tehnikakõrgkool ja Ramboll Eesti AS esitatud pakkumus.
Töö eesmärgiks on algatada eestikeelse ...

20.10.2014

Teede kvaliteeti kampaania korras ei tõsta

Arvamusartikkel ilmus esmakordselt Äripäevas 17. oktoobril 2014
Tee-ehituse kvaliteeti ei õnnestu tagada üksikute kitsaskohtade likvideerimisega või kampaania korras. Kvaliteediküsimustele tuleb läheneda kompleksselt ja järjepidevalt, kirjutab asfaldiliidu juht Sven Pertens.
Avalikus kasutuses olevaid teid ehitatakse ja hooldatakse valdavalt ...

10.09.2014

Teedeklaster käivitas puitsildade uuringu

10. septembril sõlmisid Eesti Asfaldiliit ja SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut lepingu uuringu läbiviimiseks teemal: Põhjamaades kasutatud puitsildade lahendused ja erinevate konstruktiivsete lahenduste vastupidavuse teadusanalüüs koos kasutusettepanekutega Eestis.
Uuringu eesmärk on kaardistada Põhjamaades ja Baltimaades ...

01.08.2014

Teedevaldkonna tööjõuvajadust uurib Tartu Ülikool

31. juulil allkirjastasid Asfaldiliidu juhatuse esimees Sven Pertens ja Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura lepingu teedevaldkonna kompetentsiuuringu läbiviimiseks. Uuringu lähteülesande koostas ja uuringu läbiviimist koordineerib Eesti Teedeklastri kompetentside töörühm.  
Uuringu eesmärgiks on välja selgitada teedevaldkonna ...

26.06.2014

Selgusid parimad teedeala lõputööde autorid

Eesti Asfaldiliidu tunnustas esmakordselt parimaid teedeala lõputööde tegijaid, kelleks käesoleval aastal osutusid:
- Elian Laks Tallinna Tehnikaülikoolist. Lõputöö teemaks oli "Teetruupide projekteerimise ja ehitamise problemaatika" ja juhendajaks Tiit Metsvahi. 
- Markus Mänd Tallinna Tehnikakõrgkoolist, kes kirjutas ...

16.05.2014

Ramboll Eesti AS teostab Teedeklastri betooniuuringut

Eesti Asfaldiliidu juhatuse esimees Sven Pertens ja Ramboll Eesti juhataja Peeter Škepast allkirjastasid 16. mail lepingu Teedeklastri betooniuuringu läbiviimiseks. Uuringu eesmärgiks on selgitada madala survetugevusega betooni (väikese veesisaldusega ja madala survetugevusega betoon. Inglise keeles: LC - lean concrete, RCC -  roller compacted concrete, CBGM - ...

07.05.2014

Asfaldiliiduga liitus YIT Ehitus AS

7. mail liitus Eesti Asfaldiliiduga YIT Ehitus AS. Firma eelkäija tegutses Eesti ehitusturul erinevate nimede all alates 1991. aastast, YIT Ehitus AS nime kannab ettevõte alates 2005. aastast. Põhilised tegevusvaldkonnad on ehituse peatöövõtt - hoonete ja rajatiste ehitamine ning elamuarendus. Emafirma YIT tegutseb lisaks Põhjamaadele ...

25.04.2014

Asfaldiliiduga liitus OÜ Sinear

Reedel, 25. aprillil liitus Eesti Asfaldiliiduga Sinear OÜ. 2008. aastal asutatud ettevõtte eesmärgiks on pakkuda  insenertehnilisi-, elektri- ja üldehitustöid ning teedeehitus ja tänava- ning äärekivide paigaldusteenust ja haljastustöid. Sinear OÜ on Saksa firma Hauraton GmbH & ...

10.04.2014

Tunnustame parimaid teedeala lõputööde tegijaid

Eesti Asfaldiliit kutsub Teedeklastri projekti raames üliõpilasi osalema uurimus- ja teadustööde konkursil, mille eesmärgiks on välja selgitada Eesti teedeala üliõpilaste parimad lõputööd käesoleval aastal ja tunnustada nende tegijaid. 
Konkursile esitatav töö peab olema:
1. õppekavapõhine

27.03.2014

Teedeklaster tellis sihtturgude uuringu

Täna, 27. märtsil allkirjastasid Sven Pertens Teedeklastri esindajana ja Siim Aben Ernst & Young Baltic AS esindajana ekspordi sihtturgude uuringu. Uuring on jätkuks 2013. aasta suvel läbi viidud Eesti teedeehitussektori rahvusvahelise konurentsivõime ja Teedeklastri liikmete ekspordialaste ootuste uuringule, kus muuhulgas selgitati välja Teedeklastri liikmete ...

17.03.2014

Teedeklaster käivitas teehoolde ITS uuringu

Teedeklaster ja osaühing Stratum allkirjastasid 17. märtsil lepingu teehoolde ITS alase uuringu läbiviimiseks. Uuringu eesmärgiks on leida võimalusi talvise teehoolduse efektiivsuse ja teeohutuse tõstmiseks ITS süsteemide rakendamise abil.
Uuringu käigus on kavas selgitada välja talihoolduse kitsaskohad, kaardistada olemasolev olukord Eestis ...

14.03.2014

Asfaldiliiduga liitusid AS Domus Teed, GRK Infra AS ja OÜ Greeny

Reedel, 14. märtsil otsustas Eesti Asfaldiliidu juhatus võtta liidu liikmeks vastu kolm teedeehitusega tegelevat ettevõtet, AS Domus Teed, GRK Infra AS ja OÜ Greeny. 
AS Domus Teed on alates 1991. aastast Tallinnas tegutsev ja teedeehituse alltöövõttu pakkuv ettevõte, kus töötab keskmiselt 20 inimest. Suuremateks tellijateks ...

06.02.2014

Teedeklastriga liitus Nordpont OÜ

Täna Tallinnas toimunud Teedeklastri juhtgrupi koosolekul võeti Teedeklastri liikmeks Nordpont OÜ.  Nordpont OÜ asutati 2013. aastal Skanska AS pikaajaliste infraehituse töötajate poolt ja ettevõte omandas Skanska AS-i sillaehituse ja pinnasetööde allüksuse koos erialase oskusteabe ning kompetentsiga. 

28.11.2013

Teedeklastriga liitus Järvamaa Kutsehariduskeskus

Täna Tartus toimunud Teedeklastri juhtrühma koosolekul otsustati Teedeklastri liikmeks vastu võtta Järvamaa Kutsehariduskeskus (JKHK).
JKHK astus Eesti Asfaldiliitu 2012. aasta suvel, Teedeklastriga otsustati liituda eeskätt soovist tihendada koostööd teedeala ettevõtete ja teadusasutustega teedeehituse eriala õppekavade arendamiseks, ...

29.08.2013

Teedeklaster osales Balti Teedeliidu Konverentsil

Teedeklaster korraldas 26.-28.augustil õppereisi Leedus toimunud 28. Balti Teedeliidu konverentsile, mille eesmärk oli tutvuda sektoris toimuvate arengutega ning tutvustada laiemalt klastri tegevust.
Vilniuses Litexpo messikeskuses toimus 26. – 28.augustil 2013 Balti Teedeliidu (BRA) rahvusvaheline teedeala konverents, mille avas Leedu peaminister Algirdas Butkevičius. ...

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka