TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Tunnustame parimaid teedeala lõputööde tegijaid

10.04.2014

Eesti Asfaldiliit kutsub Teedeklastri projekti raames üliõpilasi osalema uurimus- ja teadustööde konkursil, mille eesmärgiks on välja selgitada Eesti teedeala üliõpilaste parimad lõputööd käesoleval aastal ja tunnustada nende tegijaid. 

Konkursile esitatav töö peab olema:
1. õppekavapõhine
2. Teedeklastri strateegiaga seotud teemavaldkonnast
3. vormistatud eesti keeles
4. köidetud ja eraldi lehel lisatud juhendaja kirjalik arvamus töö kohta
5. esitatud nii paberkandjal kui ka digitaalselt ning vormistatud vastavalt Tallinna Tehnikakõrgkooli või Tallinna Tehnikaülikooli kirjalike tööde vormistamise juhendile.

Töös lahendatava probleemi hindamisel arvestatakse järgmisi aspekte:
1. originaalsus
2. aktuaalsus
3. uudsus ja innovatiivsus
4. kvaliteedi ja kvantiteedi suhe (sisu ja mahu osakaal)
5. rakendatavus (rakendusuuring)
6. muu täiendav lisandväärtus

Teedeklastril on õigus tutvustada ja kasutada konkursile laekunud parimaid ja originaalsemaid töid, arvestades töö konfidentsiaalsuse nõudeid. Kummagi kooli parima töö tegijat premeeritakse 500 euroga, kusjuures nõutava tasemega tööde puudumisel võib žürii auhindu mitte välja anda.

Tutvu konkursi statuudiga SIIT.

Pildid / - Logo_mini   Pildid / - kaksiklogo v.väike

 

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka