TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Toimus katendite teemaline õppepäev

04. detsembril korraldasid Teedeklaster ja Tallinna Tehnikaülikool katendite teemalise õppepäeva.

2011.a valmis katendi arvutusprogramm KAP, mis muutus Maanteeameti hangetel kohustuslikuks alates 30.04.2012. See on loonud ühtse, kõigile vabalt kättesaadava süsteemi, et arvutada säästlike lahendusi, mis kestaksid. Õppepäeval tutvustati katendiarvustuse juhendis ja KAP-is kavandatavaid muudatusi seoses liivpinnaste uuringu tulemustega. Muudatused on kavas jõustada 2015. aasta esimeses pooles.

Õppepäeva kava leiate SIIT.

Õppepäeva ettekanded:

1. Õppepäeva avasõnad - Taavi Tõnts, Maanteeamet

2. Õppepäeva I osa -Andrus Aavik, Peeter Talviste, Ain Kendra, Tallinna Tehnikaülikool

3. Õppepäeva II osa - Ain Kendra, Peeter Talviste, Tallinna Tehnikaülikool

Õppepäeva korraldamist toetas EAS Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest. 

Lisainfo: Luule Kaal, Teedeklaster, luule.kaal@ercc.ee

 Pildid / - klastri logo v.väike Pildid / - kaksiklogo v.väike 

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka