TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Toimus Foorum Teehoiutööd 2019

04.12.2019

3 . detsembril toimus Paide Muusika- ja Teatrimajas Eesti riigiteedel 2019. aastal toimunut kokku võtnud "Foorum Teehoiutööd 2019".

Foorumi eesmärk oli välja tuua lõppeva teetööde hooaja positiivsed kogemused ja õppetunnid, tehes seda nii tellija, kui projekte ellu viinud meeskondade pilgu läbi ning käsitleda teemasid, mis on aktuaalsed teedesektorile.

Avasõnad ütles ja 2019. aastal riigteedel tehtust rääkis Maanteeameti teehoiudirektor Raido Randmaa. Tema tegi ka Foorumi lõpus ettekande Riigiteede objektidest 2020. aastal, millele eelnes ülevaade teemal "Teehoiukava 2020-2030" Julia Bergšteini poolt MKM'st. Muuhulgas räägiti Foorumil veel digitaalehitusest (Tiit Hion), PPP projektidest (Raigo Uukkivi), Rail Balticast (Kaupo Sirk). Käsitlemata ei jäänud ka keskkond (Aveliina Helm), asfaltsegud (Henry Prank) ja liiklusturvalisus (Villu Vane). Oma osa said ka 2019. aastal töös olnud ja lõpetatud objektid, millest rääkisid töövõtjate esindajad. Foorumi lõpetas Teede Tehnokeskuse poolt tehtud kokkuvõtte esitlemine, kes töövõtjatest tegi 2019. aastal kõige tasasema tee. Kümne esimese tasasema teelõigu tulemused olid lähedal üksteisele ja väga head. Ülevaadet neist näed SIIN.

 

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka