TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Toimus Balti Teedeliidu konverents

25.08.2021

23. ja 24. augustil toimus Riias Balti Teedeliidu (Baltic Road Association) korraldatav rahvusvaheline konverents „30th International Baltic Road Conference“. Seekord toimus konverents virtuaalkujul. Sündmus oli suunatud teede planeerimise, ohutusega ning projekteerimise, ehitamise ja korrashoiuga tegelevatele spetsialistidele. 

Infot toimunud konverentsi kohta leiad sündmuse kodulehel - https://balticroads.org/30th-international-baltic-road-conference/.

 

 

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka