TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Teehoiutööde omanikujärelevalve koolitus

Teehoiutööde omanikujärelevalve koolitus

Toimumise aeg ja koht: 20-22.10.21; koht täpsustamisel

Koolituse algus 20. oktoobril kell 10.00.

Koolitus toimub koostöös AS'ga Teede Tehnokeskus ja päevakava kokkupanekul lähtutakse Teedeinseneride Kutsestandarditest tulenevatest nõuetest.

Käsitletavad alateemad:

 • Teehoiutöödega seonduvad seadused, määrused jt õigusaktid
 • Tee ja teetööde kvaliteedinõuded ja omanikujärelevalve ülesanded
 • Teetööde ettevalmistustööde järelevalve, sh geodeetiliste tööde järelevalve tüüpvead
 • Ettevalmistustööd, muldkeha ja aluste ehitus ning järelevalve
 • Katete ehitus ja järelevalve, tüüpvead
 • Tee-ehitusmaterjalide nõuetele vastavuse kontroll
 • Tee-ehitusmaterjalide katsetamine ja katsemeetodid
 • Ehitusobjekti korrashoid ja tööohutus
 • Teetöödeaegne liikluskorraldus
 • Truupide ja sildade ehitamise järelevalve, tüüpvead
 • Suvine ja talvine teede korrashoid; korrashoiutööde järelevalve
 • Tellijapoolne tagasiside
 • Omanikujärelevalve tegijate kogemuslood

Koolituse kestus kokku 21 tundi. TP-de arv selgub peale lõpliku päevakava valmimist.
Päevakava ja registreerimine AS Teede Tehnokeskus kodulehel alates 20.09.21.

Osaleja hind (3 päeva)  390.00 + km *
* Hind Eesti Taristuehituse Liidu liikmele: 350.00 + km
Hind sisaldab kõik koolituse läbiviimisega seotud kulusid.

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka