TEADAANNE! 31. märtsil 2021. aastal toimunud MTÜ Eesti Asfaldiliidu erakorralisel üldkoosolekul tehti otsus Asfaldiliidu nime muutmiseks. Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Samuti uueneb lähima aja jooksul ka liidu tunnusgraafika. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed jäävad endiseks.

Teehoiutööde omanikujärelevalve koolitus

Teehoiutööde omanikujärelevalve koolitus

Toimumise aeg ja koht: 20-22.10.21; koht täpsustamisel

Koolituse algus 20. oktoobril kell 10.00.

Koolitus toimub koostöös AS'ga Teede Tehnokeskus ja päevakava kokkupanekul lähtutakse Teedeinseneride Kutsestandarditest tulenevatest nõuetest.

Käsitletavad alateemad:

 • Teehoiutöödega seonduvad seadused, määrused jt õigusaktid
 • Tee ja teetööde kvaliteedinõuded ja omanikujärelevalve ülesanded
 • Teetööde ettevalmistustööde järelevalve, sh geodeetiliste tööde järelevalve tüüpvead
 • Ettevalmistustööd, muldkeha ja aluste ehitus ning järelevalve
 • Katete ehitus ja järelevalve, tüüpvead
 • Tee-ehitusmaterjalide nõuetele vastavuse kontroll
 • Tee-ehitusmaterjalide katsetamine ja katsemeetodid
 • Ehitusobjekti korrashoid ja tööohutus
 • Teetöödeaegne liikluskorraldus
 • Truupide ja sildade ehitamise järelevalve, tüüpvead
 • Suvine ja talvine teede korrashoid; korrashoiutööde järelevalve
 • Tellijapoolne tagasiside
 • Omanikujärelevalve tegijate kogemuslood

Koolituse kestus kokku 21 tundi. TP-de arv selgub peale lõpliku päevakava valmimist.
Päevakava ja registreerimine AS Teede Tehnokeskus kodulehel alates 20.09.21.

Osaleja hind (3 päeva)  390.00 + km *
* Hind Eesti Taristuehituse Liidu liikmele: 350.00 + km
Hind sisaldab kõik koolituse läbiviimisega seotud kulusid.

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka