TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Teedeklastriga liitus Nordpont OÜ

06.02.2014
Täna Tallinnas toimunud Teedeklastri juhtgrupi koosolekul võeti Teedeklastri liikmeks Nordpont OÜ.  Nordpont OÜ asutati 2013. aastal Skanska AS pikaajaliste infraehituse töötajate poolt ja ettevõte omandas Skanska AS-i sillaehituse ja pinnasetööde allüksuse koos erialase oskusteabe ning kompetentsiga.  Pildid / - NP_Logo

Omades pikaajalist sillaehituse kogemust soovib ettevõte kaasa aidata sillaehituse valdkonna arendamisele Eestis, sh anda panuse töötamaks välja paremaid ja töökindlamaid lahendusi, mis leiaksid kinnitust ka pikaajalisemas praktikas. Ettevõte liitus ka Teedeklastri sildade töörühmaga. 

Teedeklaster on pärast Nordpont OÜ liitumist 22 liikmeline ja on jätkuvalt avatud koostööks ka kõigi teiste teedealal tegutsevatele ja valdkonna arengust ning ettevõtete ja teadusasutuste koostööst huvitatud ettevõtetele.

Teedeklastri projekti toetab EAS Euroopa Regionaalarengufondist.

Pildid / - klastri logo v.väike Pildid / - kaksiklogo v.väike

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka