TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Teedeklastriga liitus Järvamaa Kutsehariduskeskus

28.11.2013

Täna Tartus toimunud Teedeklastri juhtrühma koosolekul otsustati Teedeklastri liikmeks vastu võtta Järvamaa Kutsehariduskeskus (JKHK).

JKHK astus Eesti Asfaldiliitu 2012. aasta suvel, Teedeklastriga otsustati liituda eeskätt soovist tihendada koostööd teedeala ettevõtete ja teadusasutustega teedeehituse eriala õppekavade arendamiseks, vastavate kutsestandardite loomiseks ning teedeehitajate täiendõppe võimaluste tutvustamiseks ja arendamiseks. Need huvid ühtivad ka Teedeklastri projekti eesmärkidega arendada vajadusepõhist haridusbaasi, parandada õppekavade kvaliteeti ning juurutada uusi ja innovatiivseid lahendusi teede valdkonnas.

Teedeklastri liikmeskond kasvas pärast JKHK klastriga liitumist 21 liikmeliseks. Teedeklaster on avatud koostööks ka kõigi teiste teedealal tegutsevatele ja valdkonna arengust ning ettevõtete ja teadusasutuste koostööst huvitatud ettevõtetele.

Teedeklastri projekti toetab EAS Euroopa Regionaalarengufondist.

Pildid / - klastri logo v.väike Pildid / - kaksiklogo v.väike

 

 

 

 

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka