TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Teedeklaster tellis sihtturgude uuringu

27.03.2014

Täna, 27. märtsil allkirjastasid Sven Pertens Teedeklastri esindajana ja Siim Aben Ernst & Young Baltic AS esindajana ekspordi sihtturgude uuringu. Uuring on jätkuks 2013. aasta suvel läbi viidud Eesti teedeehitussektori rahvusvahelise konurentsivõime ja Teedeklastri liikmete ekspordialaste ootuste uuringule, kus muuhulgas selgitati välja Teedeklastri liikmete suuremad ekspordihuvi pakkuvad välisturud.

Täna alanud uuringuga kaardistatakse esimese kolme sihtturu: Soome, Norra ja Venemaa teedeehitussektori peamised näitajad ja kasvutrendid, riigihangete tingimused ja turu kaitseks rakendatavad mehhanismid, konkurentsiolukorra ja välisettevõtete aktiivsuse. Selgitatakse välja sektori suuremad tellijad ja nende lähiaastate suuremad projektid, otsitakse ka võimalike koostööpartnereid ja kaardistatakse võimalused koostööks rahvusvahelistes koostööprojektides. Uuring viiakse läbi 3 kuu jooksul ja uuringu järel on plaanis koostada Teedeklastri ettevõtetele peamistele sihtturgudele sisenemise käsiraamatud.

Teedeklastri lõid 2012. aastal 16 teede valdkonnas teede ehituse ja hoolduse, ehitusmaterjalide tootmise ja impordiga, õppe- ja teadustööga ning teede projekteerimisega tegelevat ettevõtet ja asutust eesmärgiga suurendada läbi ühistegevuste partnerite konkurentsi- ja ekspordivõimekust. Tänaseks on teedeklastri liikmete arv kasvanud 22-ni. 

Uuringu läbiviimist toetab EAS Euroopa Regionaalarengufondist.

Lisainfo:
Märt Puust
Teedeklastri projektijuht
mart.puust@asfaldiliit.ee

Pildid / - klastri logo v.väike  Pildid / - kaksiklogo v.väike

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka