TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Teedeklaster osales Balti Teedeliidu Konverentsil

29.08.2013

Teedeklaster korraldas 26.-28.augustil õppereisi Leedus toimunud 28. Balti Teedeliidu konverentsile, mille eesmärk oli tutvuda sektoris toimuvate arengutega ning tutvustada laiemalt klastri tegevust.

Vilniuses Litexpo messikeskuses toimus 26. – 28.augustil 2013 Balti Teedeliidu (BRA) rahvusvaheline teedeala konverents, mille avas Leedu peaminister Algirdas Butkevičius. Samaaegselt konverentsiga toimus saja eksponendiga teedeala näitus, mis oli konverentsi 81-aastase ajaloo suurim. Näitusel tutvustasid ettevõtted tänapäevast teedeala tehnikat ning mitmesuguseid teedeehituse tehnoloogiaid ja materjale.

Eestist osales Baltimaade suurimal, 500 osalejaga teedeala üritusel üle 100 inimese: ettevõtjaid, teadusasutuste esindajaid ja valdkonna ametnikke. Rahvusvahelisel teedeala konverentsil kõlas kokku 144 ettekannet, millest 30 tehti eesti osalejate poolt. Ettekannetega esinesid klastri arendusjuhid Rene Pruunsild (TTKK) ja Ott Talvik (TTÜ) ning Andrus Aavik, Dago Antov ja Juhan Idnurm Tallinna Tehnikaülikoolist. Konverentsi ettekannetega on võimalik tutvuda siin.

Teedeklaster osales näitusel sektorit tutvustava ühisstendiga ning jagas külastajatele infot klastri liikmete koostöövõimaluste kohta. Ühisstendil olid esindatud kõik klastri partnerid, mis andis hea võimaluse anda ülevaade Eesti teedesektori olukorrast ja teenustest.

Pildid / - BRC2013

Klastri eesmärkide paremaks tutvustamiseks koostati Teedeklastri partnereid tutvustav kataloog ja töötati välja ühisturundussõnumid. Kahe konverentsipäeva õhtul toimusid klastri seminarid, kus võeti kokku ettekannetes kuuldu ja arutati ühisturunduse jätkutegevusi.

Teedeklastri õppereisi eesmärgid said täidetud: kuulati konverentsil toimunud ettekandeid, toimusid mitmed sisukad arutelud ja jagati külastajatele infot klastri partnerite koostöövõimaluste kohta. Lisaks tegi Teedeklastri tegvtiim teavitustööd teedesektori teiste ettevõtete seas, kes võiksid olla huvitatud klastriga liitumisest ja ühistegevustest.

Balti teedeala spetsialistide liit Balti Teedeliit on Eesti, Läti ja Leedu koostööplatvorm teadmiste ja kogemuste vahetamiseks alates 1927. aastast. Esimene kolme riigi maanteelaste ühiskonverents peeti 1932. aastal Riias. Järgmine Balti riikide ühiskonverents ja näitus toimub rotatsiooni korras 2017. aastal Tallinnas.

Teedeklastri projekti toeatab EAS Euroopa Regionaalarengufondist.

Pildid / - klastri logo v.väike Pildid / - kaksiklogo v.väike

 

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka