TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Teedeklaster käivitas teehoolde ITS uuringu

17.03.2014

Teedeklaster ja osaühing Stratum allkirjastasid 17. märtsil lepingu teehoolde ITS alase uuringu läbiviimiseks. Uuringu eesmärgiks on leida võimalusi talvise teehoolduse efektiivsuse ja teeohutuse tõstmiseks ITS süsteemide rakendamise abil.

Uuringu käigus on kavas selgitada välja talihoolduse kitsaskohad, kaardistada olemasolev olukord Eestis ja naaberriikides ning hinnata ITS lahenduste rakendamise võimalusi nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

Uuringu käigus küsitletakse Eesti suuremaid teehooldusega tegelevaid ettevõtteid ning riigi ja kohalike omavalitsuste teehoolduse tellijaid. Väispartnerite kaudu kaardistatakse teehooldes kasutatavaid kui ka arendamisjärgus olevaid ITS lahendusi ning antakse ülevaade nimetatud teemal ilmunud teaduspublikatsioonidest ja juhtumiuuringutest.

Töö valmimise ja üleandmise tähtaeg on juuni 2014.

Uuringu läbiviimist toetab EAS Euroopa Regionaalarengufondist.

Lisainfo:
Märt Puust
Teedeklastri projektijuht
mart.puust@asfaldiliit.ee

Pildid / - klastri logo v.väike  Pildid / - kaksiklogo v.väike

 

 

 

 

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka