TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Teedeklaster käivitas puitsildade uuringu

10.09.2014

10. septembril sõlmisid Eesti Asfaldiliit ja SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut lepingu uuringu läbiviimiseks teemal: Põhjamaades kasutatud puitsildade lahendused ja erinevate konstruktiivsete lahenduste vastupidavuse teadusanalüüs koos kasutusettepanekutega Eestis.

Uuringu eesmärk on kaardistada Põhjamaades ja Baltimaades puitsildade projekteerimise ja rajamise senised kogemused, leida võimalusi puidu kui kohaliku materjali senisest laiemaks kasutamiseks sillaehituses, aidata klastri ettevõtetel edendada tootearendust ja luua eeldused ettevõtete võimekuse suurenemiseks sildade projekteerimise ja ehitamise valdkonnas. 

Uuringu läbiviimine toimub koostöös Teedeklastri sildade töörühmaga ja uuring valmib veebruariks 2015.

Uuringu läbiviimist toetab EAS Euroopa Regionaalarengufondist.

Lisainfo:
Märt Puust
Teedeklastri projektijuht
mart.puust@asfaldiliit.ee

Pildid / - klastri logo v.väike Pildid / - kaksiklogo v.väike 

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka