Teedeinseneri kutsestandardipõhise täiendkoolituse programm

06.12.2019

TTÜ teedeehituse ja geodeesia uurimisrühm käivitab 2019 aastal osaliselt uuendatud  Teedeinseneri kutsestandardipõhise täiendkoolituse programmi.

Programm koosneb 12-st moodulist, mis toimuvad ajavahemikul  16.jaanuar - 20.november 2020.

Kõigile kursuse läbinutele väljastatakse TTÜ tõend ning omistatakse täiendkoolituse arvestuspunktid vastavalt läbitud moodulitele.

Täiendav informatsioon TTÜ teedeehituse ja geodeesia uurimisrühm 602601, ave.eessalu@ttu.ee

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka