TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Teedeinseneri kutsestandardipõhise täiendkoolituse programm

06.12.2019

TTÜ teedeehituse ja geodeesia uurimisrühm käivitab 2019 aastal osaliselt uuendatud  Teedeinseneri kutsestandardipõhise täiendkoolituse programmi.

Programm koosneb 12-st moodulist, mis toimuvad ajavahemikul  16.jaanuar - 20.november 2020.

Kõigile kursuse läbinutele väljastatakse TTÜ tõend ning omistatakse täiendkoolituse arvestuspunktid vastavalt läbitud moodulitele.

Täiendav informatsioon TTÜ teedeehituse ja geodeesia uurimisrühm 602601, ave.eessalu@ttu.ee

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka