Teedeehitaja, tase 4

Teedeehitaja, tase 4

Kutsekomisjoni istung toimub 11.06.2019

Kutsekomisjoni istungile kutsetaotlusdokumentide esitamine 03.06.2019 kell 10:00 Järvamaa Kutsehariduskeskuses (Särevere, 72101 Järva maakond). Kutse taotlemiseks saab dokumendid kutsetaotlus@asfaldiliit.ee või kohapeal.

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka