TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Teedealane täienduskoolitus: Teedeobjekti elukaar; Jaanuar- Aprill 2021

Koolituse tutvustus:
AS Teede Tehnokeskus koostöös MTÜ’ga Eesti Asfaldiliit jätkab 2021. aastal viiest kahepäevasest moodulist koosneva teedealase täienduskoolitusega

TEEDEOBJEKTI ELUKAAR

Koolituse päevakava kokkupanekul lähtusime teedeinseneride Kutsestandardist ja koolituse eesmärk on anda osalejale teavet, milline näeb välja ühe teedeobjekti kogu elukaar.
Koolituse I moodul algab tellija valiku kriteeriumide ja põhimõtete tutvustusega objektide pingereastamisel ja remondimeetmete valikul, järgmistes moodulites räägitakse projekteerimise lähteülesande koostamisest, projekteerimisest ning projektide ekspertiisist, eeltoodule järgneb ülevaade teedeobjekti hankeprotseduurist, ehituslepingu sõlmimisest ja ehitusprotsessist ning objekti valmimisel üleandmisega seotud tegevustest ning teede korrashoiust (suvine ja talvine).

Ja kõik algab uuesti, kui teedeobjekti elukaar jälle uuele ringile läheb.

Koolitus koosneb viiest kahepäevasest moodulist, mis toimuvad:

I  moodul  Teedeobjektide remondimeetmete valik. Säilitusremondi tehnoloogiad.
19.01.21 - 20.01.21      

II  moodul  Teede projekteerimine. Keskkonnamõjude hindamine. LO audit.
02.02.21 - 03.02.21

III moodul  Riigihanke protsess. Teetöödeaegne liikluskorraldus. Tee-ehitusmaterjalid.
17.02.21 - 18.02.21 

IV moodul   Teedeobjekti ehitusprotsess. Järelevalve. Korrashoid.
23.03.21 - 24.03.21 

V  moodul    Ehituskonstruktsioonid. Digitaalehitus. Meeskond.
13.04.21 - 14.04.21                                      

Olete koolitusele oodatud !

Koolituse projektijuhid :
Eva Äkke                                         Tarmo Trei
AS Teede Tehnokeskus                MTÜ Eesti Asfaldiliit
5054226                                          5025536

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka