TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Teedealane täiendkoolitus - Teedeobjekti elukaar IV moodul Ehitamine ja korrashoid

TEEDEOBJEKTI ELUKAAR - MOODUL IV

Koolituse tutvustus:
AS Teede Tehnokeskus koostöös MTÜ’ga Eesti Asfaldiliit on kokku pannud uue teedealase täienduskoolituse.

Teedeobjekti elukaar
Koolituse päevakava kokkupanekul on lähtutud teedeinseneride Kutsestandarditest ja koolituse eesmärk on anda osalejale teavet, milline näeb välja ühe teedeobjekti kogu elukaar. Koolitus koosneb viiest moodulist. Koolituse I moodul, mis toimus 11.-12.12.2019, algas tellija valiku kriteeriumide ja põhimõtete tutvustusega objektide pingereastamisel ja remondimeetmete valikul, II moodul keskendus  projekteerimise lähteülesande koostamisele, projekteerimisele ning digitaalehitusele. III moodulis anti ülevaade teedeobjekti hankeprotseduurist, ehituslepingu sõlmimisest ja ehitusprotsessiga kaasnevast. Koolituse IV moodulis käsitletakse ettevalmistus- ja mullatöid, räägitakse lahti täitematerjalide tootmise teema ning geosünteedid ja nende valiku kriteeriumid. Päeva lõpus jõuame katendi ehituseni ning garantiiaegsete tegevusteni. Koolituse teisel päeval alustame MKM määrustega Tee seisundinõuded ja Omanikujärelevalve tegemise kord , käsitleme tänavate, maanteede – ja sillaobjektide omanikujärelevalvega seonduvat ning lõpetame korrashoiu teemaga. V moodulis plaanime rääkida rajatistest, digitaalehitusest ning puudutame ka teetööde masinaid ja 3D'd. Koolituse lõpetame teemaga, kuidas luua ühtne meeskond.

Koolitus koosneb kokku viiest kahepäevasest moodulist, mis toimuvad:

I moodul 11.12.19 - 12.12.19 TOIMUNUD !
II moodul 22.01.20 - 23.01.20 TOIMUNUD !
III moodul 12.02.20 - 13.02.20 TOIMUNUD !

IV moodul 11.03.20 - 12.03.20

V moodul 15.04.20 - 16.04.20

HIND sisaldab kõiki koolituse läbiviimisega seotud kulusid.
Ühe kahepäevase koolituspäeva HIND: 270 €, lisandub käibemaks. 
Koolituse kestus on 2 päeva.

Soodustused:
MTÜ'sse Eesti Asfaldiliit kuuluva ettevõtte esindaja hinnasoodustus on 10%.
Ettevõtted/asutused, kui osalejate arv ühest ettevõttest/asutusest on 3 või enam, on soodustus 10%.

Koolituse toimumise koht:
IV moodul - Hotell Dzingel, Männiku tee 89, Tallinn, Konverentsikeskus, II korrus

IV mooduli päevakava on leitav ja registreeruda saab SIIN.

Kohtumiseni!

Koolituse projektijuhid :

Eva Äkke 
AS Teede Tehnokeskus
Tarmo Trei
MTÜ Eesti Asfaldiliit
5054226

5025536

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka