TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Teedealane koolitus - Liikluskorraldusalane infopäev

Teede Tehnokeskus korraldab teedealase koolituse

 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele 18.06.2019. Täiendava info leiad siit

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka