TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Teedeala üliõpilaste lõputööde konkurss 2015

09.02.2015

MTÜ Eesti Asfaldiliit koostöös Eesti Teedeklastriga korraldab üliõpilaste lõputööde konkursi, mille eesmärgiks on välja selgitada Eesti teedeala parimad lõputööd käesoleval aastal.

Konkursi eesmärgiks on edendada teedesektori teadus- ja arendustegevust, motiveerida üliõpilasi tegema lõputööd uudsetel ja valdkonda edasiviivatel teemadel, tunnustada parimaid lõputööde autoreid ning arendada teedevaldkonna ettevõtete ja kõrgkoolide vahelist koostööd.

Üliõpilaste uurimus- ja teadustööde konkurssi reguleerib statuut, millega saab tutvuda SIIN.

Konkursil osalev töö peab olema:
1. õppekavapõhine;
2. Teedeklastri strateegiaga seotud teemavaldkonnast;
3. varustatud eraldi lehel retsensendi kirjaliku arvamusega töö kohta;
4. esitatud nii paberkandjal kui ka digitaalsel kujul;
5. vormistatud eesti keeles vastavalt Tallinna Tehnikakõrgkooli või Tallinna Tehnikaülikooli kirjalike tööde vormistamise juhendile.

Töös lahendatava probleemi hindamisel arvestatakse järgmisi aspekte:
1. originaalsus;
2. aktuaalsus;
3. uudsus ja innovatiivsus;
4. kvaliteedi ja kvantiteedi suhe (sisu ja mahu osakaal);
5. rakendatavus (rakendusuuring);
6. muu täiendav lisandväärtus.

Parima töö autorit premeeritakse summas 500 EUR, kusjuures nõutava tasemega töö puudumisel võib žürii auhinda mitte välja anda.

Lisainfo:
Rene Pruunsild
Teedeklastri arendusjuht
rene@tktk.ee

Pildid / - Logo_mini   Pildid / - kaksiklogo v.väike

 

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka