TEADAANNE! 31. märtsil 2021. aastal toimunud MTÜ Eesti Asfaldiliidu erakorralisel üldkoosolekul tehti otsus Asfaldiliidu nime muutmiseks. Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Samuti uueneb lähima aja jooksul ka liidu tunnusgraafika. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed jäävad endiseks.

Täiendkoolitus - teedeehitusmaterjalide proovivõtt ja katsetamine.

Täiendkoolitus - teedeehitusmaterjalide proovivõtt ja katsetamine.

Eesti Taristuehituse Liit korraldab koostöös Teede Tehnokeskus AS'ga 20.05.21 -21.05.21 teedealase täienduskoolituse  Teedeehitusmaterjalide proovivõtt ja katsetamine.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teavet EV Standarditest tulenevatest nõuetest teede-ehitusmaterjalide standardijärgsel proovivõtul ja katsetamisel.
Usume, et teedeehitusmaterjalide proovivõtu ja katsetamise teema on jätkuvalt aktuaalne ja kõnetab Teid.

Sihtgrupp: teehoiutööde tellija, teedeettevõtete ja omanikujärelevalve teenust pakkuvate ettevõtete esindajad, reaalselt ja igapäevaselt teedeobjektidelt proovivõtu ja katsetamisega tegelevad töötegijad.

20.05.21 infopäeva ettekanded; toimub veebikoolitusena Teams'i keskkonnas, osaleja hind on 140 eurot + km.
Hind Eesti Taristuehituse Liidu liikmele on 125 eurot + km.

21.05.21 praktiline proovivõtt: hind sõltub osalejate arvust, eeldusel, et kui osalejate arv on 25, siis on osaluspäeva hind 250 eurot + km.
Hind Eesti Taristuehituse Liidu liikmele on 225 eurot + km.

Osalejaks saab registreeruda kuni 14.05.21 ja täpsema päevakavadega tutvuda SIIN.

Toimumise aeg ja koht:

20.05.21 infopäev veebikoolitusena ; PÄEVAKAVA
21.05.21 praktiline proovivõtu päev; Tallinn, Lagedi tee 18, Väo karjäär ; PÄEVAKAVA

KÕIK HETKE OLUKORRAST TULENEVAD NÕUDED SAAVAD TAGATUD, SH. VAJADUSEL KA 2 M VAHEKAUGUST!

Nii, et kasutage pakutavat võimalust ja koolitage oma tublisid töötegijaid, seniks kõigile tervist !

Täiendav info: 

Eva Äkke                                    Tarmo Trei
AS Teede Tehnokeskus            MTÜ Eesti Asfaldiliit
5054226                                     5025536

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka