05.06.2021 00:00

Eesti Taristuehituse Liidul täitus 30. tegevusaasta

5. juunil 1991. aastal toimus Eesti Asfaldiliidu (nüüdne nimi Eesti Taristuehituse Liit - ESTEL) asutamiskoosolek. Koosolekul võeti vastu ESTEL'i põhikiri, valiti juhatus ja juhatuse esimees. Koosolekust võttis osa 32 osavõtjat, nendest 22 ettevõtete esindajat ning 10 üksikisikut. Sellega oli pandud alus Eesti Asfaldiliidule (nüüdne nimi Eesti Taristuehituse Liit). 5. juunil 2021. aastal täitus ESTEL'i 30. tegevusaasta.

Nende aastate jooksul on tehtud palju. ESTELi tegevuse eesmärkideks on aidata kaasa Eesti teehoiuala arengule, esindada liikmeskonda, kaitsta nende huve ja väljendada liikmete ühiseid seisukohti. Liit tegeleb erialaste nõupidamiste ja seminaride ning valdkondlike statistiliste uuringute korraldamisega, samuti välissidemete arendamisega. Eesti Taristuehituse Liit korraldab regulaarselt teabeüritusi (Asfaldipäevad, erialaseminarid jms) ja jagab oma liikmetele erialast teavet. Liidu tegevus rajaneb liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel, juhtkonna valitavusel ja valitud juhtide regulaarsel aruandluskohustusel.

30 aastat on pikk aeg. Algselt pühendus liit eelkõige asfaldile ja sellega seotule. Tänaseks on ühendus kasvanud kõige mõjukamaks teehoiu valdkonnas tegelevaid ja sellega seotud ettevõtteid ja erialaharidusega insenere koondavaks eriala liiduks. Suur tänu kõigile, kes on nende aastate jooksul ESTEL'i tegevustesse erineval viisil panustanud. 

AITÄH JA EDU EDASPIDISEKS!

Pidulikumalt toimub Eesti Taristuehituse Liidu 30. tegevusaasta täitumise tähistamine 2021. aasta sügisel ja sellest jagame infot juba edaspidi.

ESTEL juhatus