TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Tallinna Tehnikakõrgkoolis toimus RoadBIM seminar

Teedeklaster ja Tallinna Tehnikakõrgkool korraldasid 11.septembril 2013.a. Tallinna Tehnikakõrgkooli e-õppekeskuses rahvusvaheliste esinejatega RoadBIM (teede ehitusinfo modelleerimine) seminari. Seminari töökeeleks oli inglise keel ja kasutati sünkroontõlkide teenuseid. Seminari moderaatoriks oli Ergo Pikas (TTÜ).

Seminari esimeseks ettekandeks oli “Käimasolevad InfraBIM tegevused Rootsis/Ongoing Swedish InfraBIM Activities” ning ettekandjaks Väino Tarandi (Professor, KTH Royal Institute of Technology). Teisena tuli ettekandmisele “Käimasolevad InfraBIM tegevused Norras/Ongoing Norwegian InfraBIM Activities”, mida esitles Steen Sunesen (Managing Director, buildingSMART Norway). Kolmanda ettekandena kanti ette “Käimasolevad InfraBIM tegevused Taanis/Ongoing Danish InfraBIM Activities” Jan Karlshøj (buildingSMART Nordic) poolt. Päeva esimese poole lõpetas Juha Hyvärinen (VTT Technical Research Centre of Finland), kelle teemaks oli “Käimasolevad InfraBIM tegevused Soomes/Ongoing Finnish InfraBIM Activities and the Finnish InfraModel”.

Pärast kohvipausi esines Ülari Mõttus (Riigi Kinnisvara AS), kes rääkis teemal “Avaliku tellija tegevused, kogemused hoonete ehitusest/Actions by public owner, lessons learned in civil engineering”. Talle järgnesid kaasettekandega Tarmo Saar (AruCAD Süsteemid OÜ) ja Ari Puuskari (Managing Director, Profox Companies) teemaga “Skanska” UK – Infra BIM juhtumiuuring M25 DBFO projekti näitel (Londoni ringtee osa)/Skanska UK -Infra BIM Case Study M25 DBFO project (London ringway sections)". Seminaripäeva lõpetas väga huvitava ettekandega Anna Klemets (Geotrim Oy) – “Mobiilne info kogumine InfraBIM projektides/Mobile Mapping in InfraBIM projects".

RoadBIM on väga huvitav ning Eestis seni suhteliselt tundmatu teema. Antud üritus korraldatigi selle jaoks, et teehoiu kõigile osapooltele (seaduseloojad, tellijad, ehitajad, hooldajad, projekteerijad jt) selgitada ja näidata, kuidas mujal (eriti Põhja-Euroopas, kus BIM valdkond on enim arenenud) maailmas antud valdkond areneb ning milliseid võimalusi see pakub. Kokkuvõtvalt võib öelda, et päev oli väga edukas ning Teedeklaster loodab olla tulevikus RoadBIM alal kompetentsikeskuseks.

Klastri projekti toetab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Pildid / - klastri logo v.väike Pildid / - kaksiklogo v.väike

Ettekanded:

1_Ongoing Swedish InfraBIM Activities, Väino Tarandi (KTH Royal Institute of Technology)

2_OpenINFRA Activities in Norway, Steen Sunesen (buildingSMART Norway)

3_Ongoing Danish InfraBIM Activities, Jan Karlshøj (buildingSMART Nordic)

4_Ongoing Finnish InfraBIM Activities and the Finnish InfraModel, Juha Hyvarinen (VTT Finland)

5_Avaliku tellija tegevused, kogemused hoonete ehitusest, Ülari Mõttus (RKAS)

6_Infra BIM Case Study M25 DBFO project, Ari Puuskari (Profox Companies)

7_Mobile Mapping in InfraBIM projects, Anna Klemets (Geotrim Oy)

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka