TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Pindamisalane infopäev

Teedealane täienduskoolitus - Pindamisalane infopäev
27.10.2020

Teetööde aktiivne periood on lõppemas ja valmistumaks tulevaks hooajaks, kutsume Teid osalema infopäeval:

                                        Teede remondimeede - pindamine.

Infopäeva toimumise aeg ja koht: 27. oktoober 2020, Akadeemia tee 21/1, Tallinn, Teaduspark Tehnopol, konverentsiruum Veenus.

Infopäeva sihtgrupp: Maanteeameti ning linnade ja valdade kui pindamistööde tellija esindajad, töövõtjate  projektijuhid, omaniku järelevalveinsenerid jt teedevaldkonna spetsialistid, keda päevakavas olevad alateemad kõnetavad.

Infopäeva eesmärk on läbi käia alljärgnevad teemad:

Paljude teede puhul on pindamine ainuke töömeetod, mida kogu tee elukaare jooksul kasutatakse. Pindamine on  tänuväärne remondimeede, mille abil väikese liiklussagedusega teid võrdlemisi soodsalt sõidukorras hoida.
27.10.20 toimuval Infopäeval  räägime pindamise erinevatest meetoditest ja nende valiku põhimõtetest, pindamise, kui töövõtu hankimisest, kuulame tellijate esindajaid, nende kogemusi ja ootusi.

Päevakava, teisipäev, 27.10.20

09.20- 09.55   Saabumine, hommikukohv
09.55- 10.00   Sissejuhatus infopäeva
10.00- 10.45   Pindamine, kui üks teede remondimeede. Pindamislõikude ja tehnoloogiate valik, pindamishankest kuni tellija järelevalveni.
                         Toomas Magus, Maanteeamet, lääne regioon
10.45-11.30    Pindamine, kui remondimeede – mida ja kuidas tehakse, hankest kuni tellija järelevalveni.
                         Aivar Aigro, Põltsamaa Vallavalitsus
11.30- 11.50   vaheaeg
11.50- 12.40   Pindamise tehnoloogiad I osa. Pindamine kui üks katete säilitamise võimalus.
                         Marek Koit, Üle OÜ
12.40- 13.20   Lõuna
13.20- 14.05   Pindamise tehnoloogiad II osa. Pindamise tehnoloogiate valik. Millest lähtuda õige valiku tegemisel?
                         Marek Koit, Üle OÜ
14.10- 14.40   Sideained ja täitematerjalid pindamistöödel ja pindamistööde kvaliteeti mõjutavad tegurid.
                         Rein Freiberg, Üle OÜ
14.30- 15.15   Paneeldiskussioon – kuidas teha õige valik ja hankimine, et pindamine täidaks oma eesmärgid?
                         Toomas Magus, Aivar Aigro, Marek Koit, Rein Freiberg

                      Infopäeva kestus 5,3 tundi ; 4,6 TP

Infopäeva osalustasu:  120 € + km.
* Sisaldab kõik infopäeva kulud, sh kohvipausid ja lõuna

MTÜ'sse Eesti Asfaldiliit kuuluva ettevõtte esindaja hinnasoodustus 5 %.

Tulge ja osalege ning kaasake oma partnerid!

Osalejaks saab registreerida kodulehel www.teed.ee või e-posti aadressil eva.akke@teed.ee kuni 21.10.20 k.a.

Täiendav info:
Eva Äkke 50 54226                            Tarmo Trei 50 25536
AS Teede Tehnokeskus                     Eesti Asfaldiliit

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka