TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Parimateks lõputööde autoriteks 2015. aastal on Annely Kulland ja Tõnis Liigmann

25.06.2015

Eesti Asfaldiliit ja Teedeklaster tunnustasid ka käesoleval aastal parimaid teedeala lõputööde autoreid, kelleks seekord osutusid:

- Annely Kulland Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Lõputöö teemaks on BIM JA ROADBIM ARENG EESTIS JA SOOVITUSED MAANTEEAMETILE ROADBIM KASUTUSELEVÕTUKS.

Lõputöö koostamist juhendasid Märt Puust ja Rene Pruunsild.

Loe lõputöö kokkuvõtet Teelehes nr 81 lk 38-39.

- Tõnis Liigmann Tallinna Tehnikaülikoolist, kes kirjutas lõputöö teemal EESTIS EHITATUD NÕUKOGUDEAEGSETE RAUDBETOONTALADEST TÜÜPSILDADE LAIENDAMISE JA KANDEVÕIME ANALÜÜS.

Loe lõputöö kokkuvõtet Teelehes nr 83 lk 47-48.

Lõputöö koostamist juhendas professor Siim Idnurm.

Lõpuaktustel osalesid ja andis Asfaldiliidu poolse sümboolse tunnustuse a' 500 eurot üle Asfaldiliidu juhatuse esimees Sven Pertens ja juhatuse liige Jüri Läll

Pildid / - - Liigmann1 Pildid / - - Kulland1  

Tuult tiibadesse kõigile 2015. aasta teedeala eriala lõpetajatele!      

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka