Kutsestandardid, kutse andmise kord, Kutsekoda lingid

Kutse andmise kord, kutsestandardid ja kutse andmise tasud

Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded