TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

OJV täienduskoolitus: 20-22. oktoober

Teehoiutööde omanikujärelevalve koolitus

Eesti Taristuehituse Liit korraldab koostöös Teede Tehnokeskus AS'ga 20-22.10.21 teedealase täienduskoolituse  Teehoiutööde omanikujärelevalve koolitus.

Koolitusel käsitletavad alateemad:

 • Teehoiutöödega seonduvad seadused, määrused jt õigusaktid;
 • Tee ja teetööde kvaliteedinõuded ja ojv. ülesanded;
 • Teetööde ettevalmistustööde järelevalve, sh geodeetiliste tööde jv. tüüpvead;
 • Ettevalmistustööd, muldkeha ja aluste ehitus ning järelevalve;
 • Katete ehitus ja järelevalve, tüüpvead;
 • Tee-ehitusmaterjalide nõuetele vastavuse kontroll;
 • Teedeehitusmaterjalide katsetamine ja katsemeetodid;
 • Ehitusobjekti korrashoid ja tööohutus;
 • Teetöödeaegne liikluskorraldus;
 • Truupide ja sildade ehitamise järelevalve, tüüpvead;
 • Suvine ja talvine teede korrashoid. Korrashoiutööde järelevalve;
 • Tellijapoolne tagasiside;
 • OJV tegijate kogemuslood.

Osalejaks saab registreeruda kuni 14.10.21 SIIN ning täpsema päevakavaga tutvuda SIIN.

Koolituse kestus kokku: 22,7 akadeemilist tundi ja 18,5 TP, osalenu saab tunnistuse.

Toimumise koht:
Hotell Dzingel konverentsikeskus, Männiku tee 89, 11213 Tallinn

Kasutage pakutavat võimalust ja koolitage oma tublisid töötegijaid!

Täiendav info: 

Eva Äkke                                    Tarmo Trei
AS Teede Tehnokeskus            MTÜ Eesti Taristuehituse Liit
5054226                                     5025536

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka