TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Muutus Eesti Asfaldiliidu nimi

29.04.2021

31. märtsil 2021. aastal toimus MTÜ Eesti Asfaldiliit (ESTAL) erakorraline üldkoosolek. Koosoleku ainus päevakorra punkt oli ESTAL’i nime muutmise otsustamine.

Eesti Asfaldiliit on ellu kutsutud eesmärgiga seista kogu riigis teehoiuga otseselt seotud ettevõtete tegevuse parima käekäigu ja heaolu eest. 30. tegevusaasta jooksul on algselt eelkõige asfaldile ja sellega seotule pühendunud ühendus kasvanud tänaseks kõige mõjukamaks teehoiu valdkonnas tegelevaid ja sellega seotud ettevõtteid ja erialaharidusega insenere koondavaks eriala liiduks.

Tänaseks on liit oma tegevust laiendanud mitmes eri suunas. Liidu liikmed räägivad kaasa valdkonda puudutavate seaduste ja regulatsioonide loomes, õpetavad tudengeid ja juba töötavaid eriala inimesi, ehitavad, projekteerivad, osutavad omanikujärelevalve ja labori teenuseid, toodavad ise, vahendavad ja müüvad materjale, toovad maale ja müüvad tehnoloogiaid ning masinaid ja seadmeid ning seda kõike mitte ainult teehoiu valdkonnas vaid laiemalt kogu taristuehitust puudutavalt. Iga organisatsiooni kasv ja areng vajab vahel ka uut vaadet. Liit sai oma liikmetelt ja partneritelt tagasisidet, et nimest ESTAL lähtuvalt ei ole kõikide liidu liikmete huvid piisavalt ja üheselt kaetud. Korduvalt avaldati soovi, et liidu nimi võiks katvamalt iseloomustada ja esindada liidu ja tema üksikliikmete tegemisi ja arengusuundi. ESTAL´i juhatus arutas seda teemat nii juhatuse koosolekul, kui ka väliste kommunikatsiooniekspertidega ning jõudis otsusele, et liidu nimi vajab muutmist. Nime muutmiseks kutsus liidu juhatus kokku erakorralise üldkoosoleku, mis otsustas muuta liidu nime.

Liidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit (ESTEL).
(inglise keeles Estonian Infra Construction Association (lubatud lühend ESTICA))

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka