TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

ITS konverents "iTee Süsteemid"

Teedeklaster ja Tallinna Tehnikakõrgkool korraldasid 5. märtsil intelligentsete transpordisüsteemide (ITS) alase konverentsi "iTee Süsteemid".

Konverentsil esinesid Eesti ja Soome ITS ala eksperdid ja arendajad. Sõna said ka Eesti riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja sellel alal tegutsevate ettevõtete esindajad. Konverents toimus neljas osas, millest esimesed kolm sisaldasid ettekandeid ja viimane osa oli paneeldiskussioon. Nagu juba tavaks saanud, modereeris konverentsi huvitavate ja intrigeerivate küsimuste poolest tuntud Märt Treier.

Konverentsi juhatas sisse IT College õppejõud Linnar Viik, kelle ettekande pealkirjaks oli ITS – kellele/miks?“. Ettekanne keskendus digitaalsele informatsioonile, mis ümbritseb meid üha rohkem, kuid millega ei oska me veel suurt midagi peale hakata. Järgmisena tutvustas Risto Kulmala Soome Transpordi Agentuurist uut Soome intelligentse teetranspordi strateegiat. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit (MKM) esindas Toomas Haidak, kelle ettekanne keskendus Eesti ITS arengutele teetranspordis. Ta andis ülevaate olemasolevatest ITS süsteemidest ja prognoosis Eesti transpordisektori muutusi järgmise 10-15 aasta jooksul.

Pärast väikest kohvipausi jätkus konverents Maanteeameti peaspetsialist Tanel Jairuse esitlusega Maanteeameti loodud ITS süsteemidest ja rakendustest. Signaal TM AS juhatuse esimees Andri Tõnstein tutvustas Eesti linnatänavate ITS lahendusi. Ta tõi peaasjalikult välja Eesti nelja suurema linna ITS süsteemid ja probleemid nendega seoses ning isiklikud mõtted ja visiooni ITS süsteemidest. Järgmine esineja Indrek Süld EVR Infrast viis jutu raudteedele. Tema esitlus keskendus raudteeülesõidukohtade ohutusele ja selle saavutamiseks rakendatud tehnoloogiatele.

Peale lõunapausi jätkus konverents Teedeklastri projektijuhi Märt Puusti ettekandega Teedeklastrist ja selle ITS töörühmast. Märt Puust rääkis teedeklastri tegemistest ja strateegiast ITS valdkonnas ning tutvustas Teedeklastri ITS töörühma tööplaani. Järgmisena tegi ettekande Teedeklastri partneri - Teede Tehnokeskus AS-i osakonna juhataja Taivo Möll, kes tutvustas haardeteguri mõõtmistulemuste operatiivseks jagamiseks loodud mobiiliäppi. Seejärel esines Ergo Sarapu Mobi Lab-ist, kes rääkis oma ettevõtte loodud mobiilsetest arendustest, sh tutvustas enda loodud kiiruskaamerate äppi ning Tartu ühistranspordi rakendust. Esile kerkis ITS süsteemide kasutajate privaatsuse küsimus, sest kõik meie seadmed jagavad ja võtavad vastu andmeid. Viimase ettekandega esines Tallinna Tehnikaülikooli professor Dago Antov, kes andis edasi ühe tulevikuvisiooni teeliikluse arengutest ja seda mõjutavatest välistest teguritest, nagu näiteks demograafilised muutused, linnastumine ja tõmbekeskuste arenemine. Ta prognoosis tänase autopargi kasutust suures osas veel ka 15 aasta pärast ja seetõttu ei saa eeldada kiireid arenguid ITS süsteemide levikul lähematel aastatel.

Konverentsi lõpetas paneeldiskussioon, kus osalesid Toomas Haidak, Andres Harjo (Tallinna Transpordiamet), Tanel Jairus ja Andri Tõnstein. Andri Tõnstein tõi välja mõtte, et andmete küllusele vaatamata vajab liikleja vaid vähest osa saadaolevast infost. Andres Harjo sõnul tahab Tallinn luua ühtse liikluse juhtimise keskuse, mis muudaks linnaliikluse korraldamise sujuvamaks. Küsimusele, millised on riigi eesmärgid ITS vallas ja kuhu tahame jõuda, vastas Tanel Jairus, et peaeesmärk on vähendada liikluses hukkunute arvu. Toomas Haidak leidis, et järgmise 10 aasta eesmärke ITS valdkonnas on väga raske ette määrata ja keskenduda tuleks meetmetele, mis aitaks muuta liiklemist ohutumaks.

Konverentsi korraldustoimkond tänab kõiki osalejaid aktiivse kaasalöömise eest, Tallinna Tehnikakõrgkooli sooja vastuvõtu eest ning tunnustab ka kõrgkooli kolmanda kursuse teedeehituse tudengeid, kelle asjalik ja aktiivne kaasalöömine tagas konverentsi kõrgetasemelise korralduse.

Konverents on järelvaadatav siin

Konverentsi ettekanded:

1. ITS – kellele/miks?  Linnar Viik, IT College
2. Soome ITS strateegia teehoiu valdkonnas Risto Kulmala, Soome Transpordi Agentuur
3. Eesti ITS arengud teetranspordis Toomas Haidak, MKM
4. Maanteeamet ja ITS Tanel Jairus, Maanteeamet
5. ITS lahendused Eesti linnatänavatel Andri Tõnstein, Signaal TM AS
6. ITS raudteedel Indrek Süld, EVR Infra AS
7. Teedeklaster ja ITS töörühm Märt Puust, Valev Kuusemäe, Teedeklaster
8. Teedeklastri partneri ITS lahendus  Taivo Möll, Teede Tehnokeskus AS
9. Mobiilsed arendused Ergo Sarapu, Mobi Lab OÜ
10. Tuleviku transport                                        Dago Antov, TTÜ

 

Lisainfo: Rene Pruunsild, Teedeklastri arendusjuht, rene@tktk.ee

Konverentsi korraldamist toetas EAS Euroopa Regionaalarengufondist.

Pildid / - klastri logo v.väike Pildid / - kaksiklogo v.väike

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka