Kutse taotlejale/taastõendajale

ESTAL kuulutab kutse andmise voorud välja aasta igas kvartalis. Esimene kutsekomisjoni istung toimub 2019 aprillis, täpne toimumise kuupäev kuulutatakse välja veebruari teises pooles peale Kutsenõukogu poolt uue kutse andmise korra kinnitamist. Teadaolevalt seoses kutsestandardite muutusega, muutub ka alanud aastast kutse andmise kord ja seetõttu tuleb dokumendid täita juba uue standardi ning korra kohaselt. Tänaseks teedeinseneri kutsestandardid ei ole veel kinnitatud, aga kinnitamine peaks toimuma Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 13.02.2019 istungil ja seejärel tekib kutse andjal võimalus kinnitada kutse nõukogus omakorda uute standardite kohane kutse andmise kord ning taotlemise jaoks vajalikud vormid. Uue korra järgi taotluse esitamiseks vajalikud dokumendid laeme üles veebruaris, samaaegselt kutsekomisjoni istungi kuupäeva teavitusega.

Vooru alguse kohta tuleb täpne informatsioon 2019 veebruaris veebilehel: www.asfaldiliit.ee horisontaalmenüüst "Kutse andmine", selleks ajaks on veebilehel üleval ka kõik vajalikud dokumendid kutse taotlemiseks. Täidetud dokumendid tuleb saata kutsetaotlus@asfaldiliit.ee, küsimustele saab vastuse samalt aadressilt või helistades 5083438. Dokumentide vastu võtmine lõppeb 4 nädalat enne kutsekomisjoni istungit (komisjoni istung tõenäoliselt aprilli teises pooles, siis esimese vooru dokumentide vastuvõtt lõppeb kusagil märtsis).

Eesti Ehitusinseneride Liidu kodulehel ei ole teedeinseneri kutse taotlemisega seonduvaid kutsestandardeid ja blankette, sest alates 06.12.2018 on teedeinseneri kutse andjaks Asfaldiliit.

Teedeklaster

Teedeklaster koondab kokku ehitustarneahela erinevad osapooled - projekteerimis- ja ehitusettevõtted, materjalitarnijad, õppe- ja teadusasutused ning erialaorganisatsioonid. TEEDEKLASTRI KESKKOND

Asfaldiliidu liikmed

Vaata kõiki liikmeid
mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka