Kutse andmine

Kutse andmine

2020. aastal toimuvad MTÜ Eesti Asfaldiliit kutsekomisjonide istungid järgnevalt:

  • Kutsekomisjoni 2020 I istung 8.04.2020.a. Kutsekomisjoni istungile kutsetaotluse dokumentide esitamise tähtaeg on 18.02.2020 kell 23:59;

  • Kutsekomisjoni 2020 II istung 28.10.2020.a. Kutsekomisjoni istungile kutsetaotluse dokumentide esitamise tähtaeg on 18.09.2020 kell 23:59.

Vastavalt Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 29.11.2018 koosoleku otsusele nr 18 kuulutati teedeehituse kutseala kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Asfaldiliit (ESTAL).

Kehtivad uued kutsestandardid, kutse andmise kord ja taotluse vorm.

Lisainformatsioon teedeinseneri kutse taotlemise ning kutsetaotluste vastu võtmise kohta perioodil 06.12.2018 – 05.12.2023 e-posti aadressil kutsetaotlus@asfaldiliit.ee või telefonil +372 5745 0710.

MTÜ Eesti Asfaldiliit töötleb kutse taotlejate isikuandmeid seadusest tulenevate kutse andmisega seotud ülesannete täitmiseks. Isikuandmete töötlemise tingimused on leitavad SIIT.

Lähenevad sündmused

Teedeklaster

Teedeklaster koondab kokku ehitustarneahela erinevad osapooled - projekteerimis- ja ehitusettevõtted, materjalitarnijad, õppe- ja teadusasutused ning erialaorganisatsioonid. TEEDEKLASTRI KESKKOND

Asfaldiliidu liikmed

Vaata kõiki liikmeid
mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka