TEADAANNE! 31. märtsil 2021. aastal toimunud MTÜ Eesti Asfaldiliidu erakorralisel üldkoosolekul tehti otsus Asfaldiliidu nime muutmiseks. Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Samuti uueneb lähima aja jooksul ka liidu tunnusgraafika. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed jäävad endiseks.

Kutse andmine

Kutse andmine

2021. aastal toimuvad MTÜ Eesti Taristuehituse Liit kutsekomisjonide istungid järgnevalt:

  • Kutsekomisjoni 2021 I istung 15.04.2021.a. Kutsekomisjoni istungile kutsetaotluse dokumentide esitamise tähtaeg on 4.03.2021 kell 23:59;

  • Kutsekomisjoni 2021 II istung 27.07.2021.a. Kutsekomisjoni istungile kutsetaotluse dokumentide esitamise tähtaeg on 17.06.2021 kell 23:59.
  • Kutsekomisjoni 2021 III istung 18.11.2021.a. Kutsekomisjoni istungile kutsetaotluse dokumentide esitamise tähtaeg on 7.10.2021 kell 23:59.

Vastavalt Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 29.11.2018 koosoleku otsusele nr 18 kuulutati teedeehituse kutseala kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Taristuehituse Liit (endise nimega Eesti Asfaldiliit); ESTEL.

Kehtivad uued kutsestandardid, kutse andmise kord ja taotluse vorm.

Lisainformatsioon teedeinseneri kutse taotlemise ning kutsetaotluste vastu võtmise kohta perioodil 06.12.2018 – 05.12.2023 e-posti aadressil kutsetaotlus@asfaldiliit.ee või telefonil +372 5745 0710.

MTÜ Eesti Taristuehituse Liit töötleb kutse taotlejate isikuandmeid seadusest tulenevate kutse andmisega seotud ülesannete täitmiseks. Isikuandmete töötlemise tingimused on leitavad SIIT.

Lähenevad sündmused

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka