Kutse andmine

Kutse andmine

2019 Eesti Asfaldiliit kutsekomisjonide istungid toimuvad:

  • Kutsekomisjoni 2019 I istung 24.04.2019, Kutsekomisjoni istungile kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg 27.03 kell 23:59;
  • Teedeehitaja, tase 4 Kutsekomisjoni istung 11.06.2019, Kutsekomisjoni istungile kutsetaotlusdokumentide esitamine 03.06.2019 kell 10:00 Järvamaa Kutsehariduskeskuses (Särevere, 72101 Järva maakond). Kutse taotlemiseks saab dokumendid kutsetaotlus@asfaldiliit.ee või kohapeal;
  • Kutsekomisjoni 2019 II istung 24.07.2019, Kutsekomisjoni istungile kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg 07.06 kell 23:59;
  • Kutsekomisjoni 2019 III istung 23.10.2019, Kutsekomisjoni istungile kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg 06.09 kell 23:59.

Vastavalt Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 29.11.2018 koosoleku otsusele nr 18 kuulutati teedeehituse kutseala kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Asfaldiliit (ESTAL).

Kehtivad uued kutsestandardid, kutse andmise kord ja taotluse vorm.

Lisainformatsioon teedeinseneri kutse taotlemise ning kutsetaotluste vastu võtmise kohta perioodil 06.12.2018 – 05.12.2023 e-posti aadressil kutsetaotlus@asfaldiliit.ee.

Lähenevad sündmused

Teedeklaster

Teedeklaster koondab kokku ehitustarneahela erinevad osapooled - projekteerimis- ja ehitusettevõtted, materjalitarnijad, õppe- ja teadusasutused ning erialaorganisatsioonid. TEEDEKLASTRI KESKKOND

Asfaldiliidu liikmed

Vaata kõiki liikmeid
mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka