TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Kutse andmine

Kutse andmine

22.06.2021.a. võeti vastu Majandus- ja taristuministri määruse nr 61 muutmine, millega minister kehtestas EhS § 24 lg 4 alusel ehituse tegevusalade asjaomased kvalifikatsiooninõuded. Nimetatud määrus jõustub 2. juulil 2021. aastal. Seoses sellega jätkab Eesti Taristuehituse Liit alates 3. juulist 2021. aastal kutsetaotluste vastu võtmist ja esitatavate taotluste läbi vaatamist.

2021. aastal toimuvad MTÜ Eesti Taristuehituse Liit kutsekomisjonide istungid järgnevalt:

  • Kutsekomisjoni 2021 I istung 15.04.2021.a. Kutsekomisjoni istungile kutsetaotluse dokumentide esitamise tähtaeg oli 4.03.2021 kell 23:59;

  • Kutsekomisjoni 2021 II istung 9.09.2021.a. Kutsekomisjoni istungile kutsetaotluse dokumentide esitamise tähtaeg oli 5.08.2021 kell 23:59;
  • Kutsekomisjoni 2021 III istung 9.12.2021.a. Kutsekomisjoni istungile kutsetaotluse dokumentide esitamise tähtaeg on 2.11.2021 kell 23:59.

Vastavalt Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 29.11.2018 koosoleku otsusele nr 18 kuulutati teedeehituse kutseala kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Taristuehituse Liit (endise nimega Eesti Asfaldiliit); ESTEL.

Kehtivad uued kutsestandardid, kutse andmise kord ja taotluse vorm.

Lisainformatsioon teedeinseneri kutse taotlemise ning kutsetaotluste vastu võtmise kohta perioodil 06.12.2018 – 05.12.2023 e-posti aadressil kutsetaotlus@taristuehitus.ee või telefonil +372 5745 0710.

MTÜ Eesti Taristuehituse Liit töötleb kutse taotlejate isikuandmeid seadusest tulenevate kutse andmisega seotud ülesannete täitmiseks. Isikuandmete töötlemise tingimused on leitavad SIIT.

Lähenevad sündmused

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka