Kutse andmine

Kutse andmine

Teedeinseneri uued kutsestandardid lähevad kinnitamisele Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 13.02.2019 toimuval istungil. Samale istungile esitab ESTAL Kutsenõukogule kinnitamiseks ka uute standardite kohase kutse andmise korra koos lisadega.

Eeltoodust tulenevalt toimub ESTAL kutsekomisjoni istung 2019 aprillis, et jätta taotlejatele piisavalt aega kutsetaotluste täitmiseks ja esitamiseks. 

Lisainformatsioon teedeinseneri kutse taotlemise ning kutsetaotluste vastu võtmise kohta perioodil 06.12.2018 – 05.12.2023 e-posti aadressil kutsetaotlus@asfaldiliit.ee.

Lähenevad sündmused

Teedeklaster

Teedeklaster koondab kokku ehitustarneahela erinevad osapooled - projekteerimis- ja ehitusettevõtted, materjalitarnijad, õppe- ja teadusasutused ning erialaorganisatsioonid. TEEDEKLASTRI KESKKOND

Asfaldiliidu liikmed

Vaata kõiki liikmeid
mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka