Kutse andmine

Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu kinnitas Eesti Asfaldiliit MTÜ teedeinseneri kutse andjaks, perioodil 2019 - 2023. 

Eesti Asfaldiliit, Eesti Ehitusinseneride Liit ja Maanteeamet teevad koostööd teedeinseneride kutsete andmisel, teedeinseneri eriala propageerimisel, õppekavade kaasajastamisel ning täiendkoolituse süsteemi loomisel ja arendamisel vastavalt sõlmitud Seltsingulepingule. Eelnimetatud seltsingulepingu alusel on seltsingu juhtivpartneriks Eesti Asfladiliit MTÜ.

Kutsete andmine teedeinsener tase 6, diplomeeritud teedeinsener tase 7 ja volitatud teedeinsener, tase 8 toimub vastavalt kehtivale kutse andmise korrale ja kutsestandarditele.

 Lisainformatsioon teedeinseneri kutse taotlemise ning kutsetaotluste vastu võtmise kohta alates 06.12.2018 e-posti aadressil kutsetaotlus@asfaldiliit.ee.

14.11.2018 ANTUD KUTSED TEEDEINSENERIDELE

29.09.2018 ANTUD KUTSED TEEDEINSENERIDELE

13.06.2018 ANTUD KUTSED TEEDEINSENERIDELE

18.04.2018 ANTUD KUTSED TEEDEINSENERIDELE

14.02.2018 ANTUD KUTSED TEEDEINSENERIDELE

19.04.2017 ANTUD KUTSED TEEDEINSENERIDELE

15.02.2017 ANTUD KUTSED TEEDEINSENERIDELE

30.11.2016 ANTUD KUTSED TEEDEINSENERIDELE

28.09.2016 ANTUD KUTSED TEEDEINSENERIDELE

07.06.2016 ANTUD KUTSED TEEDEINSENERIDELE

05.04.2016 ANTUD KUTSED TEEDEINSENERIDELE

16.02.2016 ANTUD KUTSED TEEDEINSENERIDELE

 

 

Teedeklaster

Teedeklaster koondab kokku ehitustarneahela erinevad osapooled - projekteerimis- ja ehitusettevõtted, materjalitarnijad, õppe- ja teadusasutused ning erialaorganisatsioonid. TEEDEKLASTRI KESKKOND

Asfaldiliidu liikmed

Vaata kõiki liikmeid
mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka