Koolituskavade hindamine

Vastastikuse kokkuleppe korral (koolitajal ega ESTAL-il puudub kohustus eelnevalt täiendusõppe punkte hinnata) määrab ESTAL iga konkreetse koolituse täiendusõppe punkte. Tasu on 25 € /1 TP (täiendusõppe punkti kohta).

ESTAL poolt määratud täiendusõppe punktide võib koolitaja märkida kuulajale antavale tunnistusele järgneva kirjega: "Koolituskava on hinnatud ESTAL-i kutsekomisjoni poolt ja annab xx täiendusõppe punkti". Samasisulise koolituse punkte saab koolitaja kasutada ühe aasta jooksul nende määramisest.

Teedeklaster

Teedeklaster koondab kokku ehitustarneahela erinevad osapooled - projekteerimis- ja ehitusettevõtted, materjalitarnijad, õppe- ja teadusasutused ning erialaorganisatsioonid. TEEDEKLASTRI KESKKOND

Asfaldiliidu liikmed

Vaata kõiki liikmeid
mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka