Koolituskavade hindamine

Vastastikuse kokkuleppe korral (koolitajal ega ESTAL-il puudub kohustus eelnevalt täiendusõppe punkte hinnata) määrab ESTAL iga konkreetse koolituse täiendusõppe punkte. Tasu on 25 € /1 TP (täiendusõppe punkti kohta).

ESTAL poolt määratud täiendusõppe punktide võib koolitaja märkida kuulajale antavale tunnistusele järgneva kirjega: "Koolituskava on hinnatud ESTAL-i kutsekomisjoni poolt ja annab xx täiendusõppe punkti". Samasisulise koolituse punkte saab koolitaja kasutada ühe aasta jooksul nende määramisest.

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka