TEADAANNE! 31. märtsil 2021. aastal toimunud MTÜ Eesti Asfaldiliidu erakorralisel üldkoosolekul tehti otsus Asfaldiliidu nime muutmiseks. Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Samuti uueneb lähima aja jooksul ka liidu tunnusgraafika. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed jäävad endiseks.

Koolituskavade hindamine

Vastastikuse kokkuleppe korral (koolitajal ega ESTEL-il puudub kohustus eelnevalt täiendusõppe punkte hinnata) määrab ESTEL iga konkreetse koolituse täiendusõppe punkte. Tasu on 25 € /1 TP (täiendusõppe punkti kohta).

ESTEL poolt määratud täiendusõppe punktide võib koolitaja märkida kuulajale antavale tunnistusele järgneva kirjega: "Koolituskava on hinnatud ESTEL-i kutsekomisjoni poolt ja annab xx täiendusõppe punkti". Samasisulise koolituse punkte saab koolitaja kasutada ühe aasta jooksul nende määramisest.

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka