TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Koolituskavade hindamine

Vastastikuse kokkuleppe korral (koolitajal ega ESTEL-il puudub kohustus eelnevalt täiendusõppe punkte hinnata) määrab ESTEL iga konkreetse koolituse täiendusõppe punkte. Tasu on 25 € /1 TP (täiendusõppe punkti kohta).

ESTEL poolt määratud täiendusõppe punktide võib koolitaja märkida kuulajale antavale tunnistusele järgneva kirjega: "Koolituskava on hinnatud ESTEL-i kutsekomisjoni poolt ja annab xx täiendusõppe punkti". Samasisulise koolituse punkte saab koolitaja kasutada ühe aasta jooksul nende määramisest.

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka