TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Kiideti heaks ehituse pika vaate strateegia

30.04.2021

Valitsus kiitis 27. aprillil heaks ehituse pika vaate strateegia, mis seab ehitussektorile eesmärgid 2035. aastani.
Ehituse pikk vaade valmis avaliku ja erasektori koostöös, mille käigus sõnastati ehitusvaldkonna põhiprobleemid ning seati seitse suurt ühist eesmärki, milleni 2035. aastaks jõuda. See on alus keskvalitsuse, kohalike omavalitsuste ja erasektori ühiskondlikuks kokkuleppeks ja koostööks. Strateegiast lähtudes valmib ka vastav rakenduskava.

Pikemat uudist saad lugeda SIIT.

Ehituse pika vaate dokument

 

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka