Ka sellel aastal selgitame välja parimad üliõpilaste lõputööd

04.04.2017

Eesti Asfaldiliit ja Teedeklaster kutsuvad ka käesoleval aastal üliõpilasi osalema lõputööde konkursil ja kandideerima parima teedeala lõputöö tiitlile, millega muuhulgas kaasneb sümboolne rahaline tunnustus.

Konkursi eesmärgiks on edendada teedesektori teadus- ja arendustegevust, motiveerida üliõpilasi tegema lõputööd uudsetel ja valdkonda edasiviivatel teemadel, tunnustada parimaid lõputööde autoreid ning arendada teedevaldkonna ettevõtete ja kõrgkoolide vahelist koostööd.

Üliõpilaste uurimus- ja teadustööde konkurssi reguleerib statuut, millega saab tutvuda SIIN.

Lisainfo: 

Priit Hainoja
Tegevjuht
priit.hainoja@asfaldiliit.ee

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka