Juhatus

Juhatus on Eesti Asfaldiliidu täidesaatev organ. Juhatus vastutab üldkoosoleku ees ning esindab liidu huve suhtlemisel teiste organisatsioonidega.

Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees. Tal on õigus esindada liitu kõikides õigustoimingutes isikuliselt (teistel juhatuse liikmetel ühiselt). Juhatuse esimees ja juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul järgnevaks kolmeks aastaks.

Juhatuse liikmete arvu määrab üldkoosolek. 2014. a üldkoosoleku otsusega on juhatus (koos juhatuse esimehega) 7 liikmeline. Juhatus kinnitab juhatuse esimehe esildisel oma liikmete hulgast aseesimehe ja võtab tööle palgalise tegevdirektori. Üldkoosolekute vahelisel ajal viib juhatus ellu üldkoosoleku otsuseid, kavandab liidu üritusi, võtab vastu uusi liikmeid. Juhatuse koosolekud toimuvad orienteeruvalt kord kahe kuu jooksul. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega lahtisel hääletamisel.

Liidu juhatuse aseesimees täidab juhatuse esimehe kohustusi tema äraolekul.

Juhatuse esimees:

Sven Pertens, AS TREV-2 Grupp

Juhatuse aseesimees:

Andres Gailit, TREF AS

Juhatuse liikmed:

Allar Leedu, Ruu Kivi OÜ
Jüri Läll, Tallinna Teede AS
Taivo Möll, Teede Tehnokeskus AS
Tarmo Trei
Ain Pähkel, Nordecon AS

Pildid / - - P1010834

 
Fotol vasakult paremale: Tarmo Trei, Taivo Möll, Ain Pähkel, Allar Leedu, Sven Pertens, Jüri Läll
Pildilt puudub Andres Gailit
mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka