TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Infopäev „Tööohutus ja töötegija turvalisus“

9.06.2020. aastal toimub infopäev „Tööohutus ja töötegija turvalisus“

Lugupeetud kolleegid!

Kutsume Teid osalema 9.06.20 toimuval infopäeval:

Tööohutus ja töötegija turvalisus,

                                                     SEST IGA TÖÖTEGIJA ON OLULINE!

Infopäev toimub: TTÜ, Ehitajate tee 5, Majandusteaduskond, auditoorium SOC -209 

Infopäeva sihtgrupp: ettevõtete juhid, töökeskkonnaspetsialistid, objekti- ja projektijuhid, omaniku järelevalveinsenerid, tellija esindajad, …

Infopäeva eesmärk on läbi käia alljärgnevad teemad:

Peatöövõtja ja alltöövõtja kohustused ja vastutus; Töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator; Tööohutuse plaan; Iganädalased kontrollid ehitusplatsil; Liikluse korraldus liiklusele avatud teedel; Liikuvad töövahendid; Isikukaitsevahendid; Tööolme teedeehitusel; Esmaabi korraldus; Ohtlikud kemikaalid.

Infopäeval toome juurde näiteid elust enesest ja meie endi teedeehitusplatsidel toimunust ja toimuvast.

Päeva kandvad märksõnad on: miks tööohutus on oluline ja miks selle tähtsus on üha kasvav.

Infopäeva ennelõunase osa viib läbi Rein Reisberg/ töökeskkonna konsultant, Tööinspektsioon

Päevakava, teisipäev, 09.06.20

09.20-09.50 saabumine, hommikukohv

09.50-10.00 Sissejuhatus infopäeva

10.00-11.30 Rein Reisberg  I osa

11.30-11.45 vaheaeg

11.45-13.00 Rein Reisberg II osa

13.00-13.50 lõuna

13.50-14.35 Tööohutuse ja tööturvalise korraldus YIT Eesti AS-s

14.35-15.20 Küsimused/vastused /diskussioon

15.25 Turvalist koduteed !

Kestus 5,7 tundi      4,5 TP

Infopäeva osalustasu:  109 € + km.

  • Sisaldab kõik infopäeva kulud, sh hommikukohvi ja lõuna

    Tulge ja osalege ning kaasake oma alltöövõtjad !

Osalejaks saab registreerida kodulehel www.teed.ee või e-posti aadressil eva.akke@teed.ee

Täiendav info: Eva Äkke 50 54226                            Tarmo Trei 50 25536

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka