Ilmus EAPA (Euroopa Asfaldiliit) teatmik „Asfalt arvudes 2018“

22.02.2020

Igal aastal kogub ja avaldab EAPA Euroopa asfalditööstuse võtmenäitajaid ja avaldab need teatmikus „Asfalt arvudes“. Nendest ülevaadetest leiate andmeid asfalditootmise kohta Euroopas, samuti andmeid sideainete kasutamise ja kasutamiskohtade osas. Andmeid on kogutud ja edastatud alates 1990. aastast Euroopa Asfaldiliidu (EAPA) liikmete abiga. Alates 2013. aastast pärinevad väljaanded on avalikult kättesaadavad EAPA veebisaidil.

EAPA teatmik „Asfalt Arvudes 2018“

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka