TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Geosünteetika käsiraamatu koostavad Tallinna Tehnikakõrgkool ja Ramboll Eesti

10.12.2014

9. detsembril allkirjastas Asfaldiliidu juhatuse esimees Sven Pertens lepingu, millega käivitus Teedeklastri projekti raames geosünteetika käsiraamatu koostamine. Töö teostamiseks korraldatud konkursil osutus edukaks ühispakkujate Tallinna Tehnikakõrgkool ja Ramboll Eesti AS esitatud pakkumus.

Töö eesmärgiks on algatada eestikeelse geosünteetika alase kirjanduse koostamise. Teedeklastri liikmed on igapäevatöös kokku puutunud seda valdkonda reguleerivate õigusaktide ja juhendmaterjalide puudustest tingitud kitsaskohtadega ja soovivad kaasa aidata teedeehituse valdkonnas geosünteetide kasutamisvõimaluste tutvustamisele ja propageerimisele, et seeläbi aidata kaasa teedeehituse säästlikkuse ja efektiivsuse tõusule. Teedeklastri geosünteetika töörühm koostas tulevase käsiraamatu struktuuri ja sisukorra ning selle alusel koostavad konkursi võitnud ühispakkujad Eesti selle ala tippeksperte kaasates geosünteetika käsiraamatu.

Töö tähtaeg on juuli 2015 ja uuringut kaasrahastab EAS Euroopa Regionaalarengufondist.

Lisainfo:
Märt Puust
Teedeklastri projektijuht
mart.puust@asfaldiliit.ee

Pildid / - klastri logo v.väike Pildid / - kaksiklogo v.väike 

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka