TEADAANNE! Eesti Asfaldiliidu uus nimi on Eesti Taristuehituse Liit. Uue nime igapäevane kasutuselevõtt toimub jooksvalt. Muutunud on liidu tunnusgraafika ja kasutuses on uus koduleht - www.taristuehitus.ee. Kõik muud liiduga seotud registreerimise ja kontakt andmed on endised.

Ehituse pikk vaade 2035 - ühiste kavatsuste dokumendi allkirjastamine

09.06.2021

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil valmis heas koostöös era- ja avaliku sektoriga „Ehituse pikk vaade 2035“ ehk visioon ja tegevusplaan sellest, kuidas Eesti ehitusvaldkonda järgmise 14 aasta jooksul edasi arendada. On kõikide huvides, et ehitusvaldkond oleks tulevikus veelgi viljakam, keskkonnasäästlikum, läbimõeldum ja uutele tehnoloogiatele avatum, sest vaid nii jõutakse kvaliteetse elukeskkonna ja tootlikkuse tõusuni. 

9. juunil allkirjastasid majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning sektori osapooled „Ehituse pikk vaade 2035“ dokumendi, millega lepiti kokku ühistes kavatsustes. Ehitussektori osapoolte vahelise ühiste kavatsuste dokumendi allkirjastas ka Eesti Taristuehituse Liit.

Ehituse pikk vaade 2035 - KOKKULEPE.

mielenterveyden palveluja Minnesotassa http://apteekkifi.com/ laboratoriohoitaja teknikko palkka